NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliofilie
bibliofilství (3), knihomilství (3)
1. Publikace vyznačující se vysokou kvalitou výtvarného, typografického a knihvazačského zpracování (individuální tiskové písmo, často dražší ruční papír, specifická grafická technika, knihvazačství inspirované postupy renesančních a barokních řemeslníků) a obvykle také vyššími literárními aspiracemi. Bibliofilie vycházejí ve velmi nízkých, často neprodejných nákladech, dokonce i pouze v jediném exempláři. Jednotlivé výtisky jsou číslovány, opatřují se signaturami autora, ilustrátora, typografa či knihvazače. Zpravidla se jedná o drobnější tisky vznikající od poslední čtvrtiny 19. století. 2. Tištěná kniha, která je trvale nebo jen dobově předmětem sběratelského zájmu. Jedná se o vysoce esteticky vypravené publikace nebo o publikace umělecky zcela nepodstatné, avšak hodnotné svým stářím či vzácností (dochované v omezeném počtu) nebo pouze svým obsahem (např. knihy z určité tematické oblasti či vědeckého oboru, knihy určitého autora, literatura vztahující se k určité zemi, pojednávající o určité osobě nebo události nebo určitý literární žánr či různá vydání jedné práce apod.). 3. Láska ke knihám, zaujetí pro sběratelství takových knih, které jsou předmětem sběratelského zájmu (viz 2. význam termínu). Opak bibliofobie.
[ENCYKLOPEDIE KNIHY-2006:118-119]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:18,113]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:22]
[HARRODS-2005:67]
[LGB2-1987-1997: sv.1, 377]
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK I.-1995:101]
[KLIMEŠ-1994:63]
[ŽARKOV-1999:95-96]
[FAUST-2006:10]
[OTTO-1891:14]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 28 / 000012834.htm ]