NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jméno
Znak, slovo nebo skupina znaků či slov označující autoritní nebo bibliografickou entitu. Zahrnuje označení osoby, rodiny, korporace a dále název díla, jeho vyjádření, provedení a jednotku. Tvoří základ selekčního údaje.
[USTANOVENÍ-2017:4]
[USTANOVENÍ-2009]
[STATEMENT ICP-2017]
[BRATKOVÁ-2001]
[FUNKČNÍ-2002:20]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 30 / 000013009.htm ]