NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pečeť
Znamení zpravidla doprovázené krátkým textem, otištěné do hmoty schopné je uchovávat, které jednoznačně určuje fyzickou či právnickou osobu a slouží k ověřování a zajišťování právní platnosti a správnosti písemného pořízení.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:304]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 31 / 000013139.htm ]