NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
webometrie
kybermetrie (nespr.)
Vědní obor zabývající se studiem kvantitativních aspektů informačních zdrojů na webu (nikoli v celém internetu) a využívající bibliometrické a informetrické metody. Provádí např. analýzu hypertextových odkazů nebo hodnocení vyhledávacích strojů. Zaměřuje se především na studium vědecké (odborné) komunikace v rámci webových dokumentů.
[BJÖRNEBORN-INGWERSEN-2004:1217]
[MACHKOVÁ-2006:28-40]
[THELWALL-2007:7]
[ODLIS]
[INFORMETRIE-2007]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 35 / 000013511.htm ]