NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mediamatika
1. Komunikační systém vzniklý v důsledku digitalizace, liberalizace a konvergence komunikačních sektorů telekomunikace, informatiky a elektronických médií. 2. Vědní disciplína zabývající se základními kategoriemi a zákonitostmi komunikace a důsledky konvergence telekomunikačních technologií, informatiky, elektronických médií a počítačových sítí na komunikaci. Podstatou výzkumu je vztah informace – komunikace – médium, přičemž všechny tři objekty mají digitální povahu. Mediamatika se zaměřuje především na humánní aspekty komunikace (výzkum nových forem komunikace a práci s informacemi…), teoreticko-metodologické aspekty (interdisciplinární vztahy v mediamatice – souvislost s humanitními, přírodními, technickými a dalšími vědními obory…), technologické aspekty (vývoj a způsoby využívání informačních a komunikačních technologií…), aspekty masové komunikace, obchodní aspekty (elektronický obchod…), legislativní aspekty (autorské právo, legislativní formy komunikace….).
[LATZER-1998:457-466]
[LATZER-2006:152-170]
[PUNTSCHER RIEKMANN-2004:266-286]
[FOBEROVÁ-2010]
[KONVIT-2004:20]
[ANTOLOVÁ-2011]
[JEDLIČKOVÁ ĽUBICA-2006]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 37 / 000013791.htm ]