NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
svépomocná zvuková kniha
Zvuková kniha, která pomáhá posluchači řešit bezplatně jeho osobní psychické problémy. Je vzdělávacím doplňkem psychoterapie (kognitivní terapie), nikoli její náhražkou, poučuje posluchače o emočních poruchách, které prožívá, a metodách k jejich překonání, např. jak překonat depresi, úzkost, nízké sebevědomí.
[REITZ-2004:645]
[NEENAN,DRYDEN-2008:62]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014554.htm ]