NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
svépomocná videonahrávka
Videonahrávka, která pomáhá divákovi řešit bezplatně jeho osobní psychické problémy. Je vzdělávacím doplňkem psychoterapie (kognitivní terapie), nikoli její náhražkou, poučuje diváka o emočních poruchách, které prožívá, a metodách k jejich překonání, např. jak překonat depresi, úzkost, nízké sebevědomí.
[REITZ-2004:645]
[NEENAN,DRYDEN-2008:62]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014555.htm ]