NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pečetěný dokument
zasílovaný dokument
Elektronický zakódovaný dokument, v němž jsou předem definována přístupová práva uživatelů za účelem ochrany citlivých údajů obsažených v dokumentu. Vlastník může zpřístupnit dokument ke čtení pouze určitým uživatelům nebo jej může zpřístupnit všem, ale s omezenými právy tak, že určí, zda jej uživatelé mohou tisknout, kopírovat z něj informace do jiného dokumentu apod. Tímto způsobem lze chránit dokumenty v programech Microsoft Word, Microsoft Excel i elektronickou poštu.
[MACHOTKA-2008]
[ORACLE-2008]
[MACRONSYSTEMS-2008]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014556.htm ]