NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hybridní sbírka
Knihovní fond obsahující nejen tištěné dokumenty, ale i elektronické (digitální) dokumenty, popř. zvukové a hmatové dokumenty pro zrakově postižené.
[ODLIS]
[STODOLA-2007]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014563.htm ]