NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hmatový dokument
Tištěný dokument (kniha, časopis apod.), jehož text je konvertován do řady vyvýšených znaků (jako je např. Braillovo písmo) nebo je prezentován na povrchu kontrastní struktury za účelem manuálního využití zrakově postiženými, kteří vnímají text hmatem.
[ODLIS]
[STODOLA-2007]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014593.htm ]