NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bodová kniha
Publikace tištěná bodovým Braillovým písmem za účelem manuálního využití zrakově postiženými.
[KTN-2009]
[STODOLA-2007]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014594.htm ]