NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
h-index
Hirschův index
Kvantitativní ohodnocení kvality vědeckých děl publikovaných jedním autorem. Určuje se ze seznamu publikací, který je výsledkem vyhledávání v citační databázi (např. Web of Science). Seznam je setříděn sestupně podle citačních ohlasů publikovaných děl. H-index je vyjádřen pořadovým číslem díla, jehož citační ohlas je vyšší nebo roven jeho pořadovému číslu. Jedná se o nejvyšší pořadové číslo, které odpovídá této podmínce. Lze jej rovněž sestavit pro instituci, obor či stát. H-index je jedním z indexů citačního ohlasu. -- Příklad: Šest děl je seřazeno takto (pořadové číslo publikovaného díla / citační ohlas díla) : 1/250 – 2/90 – 3/50 - 4/20 – 5/20 – 6/3. H-index = 5. Pět děl ze šesti má minimálně 20 citačních ohlasů.
[HIRSCH-2005]
[SKÁLOVÁ-2009]
[BARTONÍČKOVÁ-2009]
[VÝHODY H-INDEXU-2010]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014603.htm ]