NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rekatalogizace živého fondu
REŽIFO
Přednostní zkatalogizování dokumentů aktuálně požadovaných uživateli knihovny metodou de visu včetně zpracování jednotky pro automatizované výpůjčky.
[_]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014619.htm ]