NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
institucionální repozitář
Digitální repozitář obsahující digitální dokumenty, které jsou produktem výzkumné, vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti konkrétní instituce nebo konkrétního konsorcia.
[ASCHENBRENNER-2005]
[FOSTER-2005]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014622.htm ]