NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokument digitální původem
Digitální dokument, který vznikl s tím, že nebude mít analogový ekvivalent, tj. nevznikl ani digitalizací analogové předlohy (například tištěné knihy), ani se nepočítá s tím, že by byl do analogové předlohy převeden. Příkladem je webová stránka, digitální fotografie nebo digitální audionahrávka. Vzhledem k neexistenci analogového ekvivalentu se zvyšuje riziko jeho poškození, zkreslení nebo ztráty.
[BEAGRIE-2008]
[BOSMA-2016]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014624.htm ]