NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
patentová dokumentace
Souhrn dokumentů týkajících se té oblasti průmyslového vlastnictví, jež se dotýká ochrany technických řešení vynálezů. Zahrnuje patenty na vynálezy, užitné vzory, autorská osvědčení, osvědčení o užitečnosti, přídavkové patenty nebo osvědčení, přídavková osvědčení o užitečnosti a přihlášky k nim.
[PIČMAN-2008:7]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 50 / 000015005.htm ]