NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ochranná známka
Označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k odlišení výrobků nebo služeb jedné fyzické či právnické osoby od výrobků nebo služeb jiné fyzické či právnické osoby.
[ÚPV-PRŮMYSLOVÁ PRÁVA-2010]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 51 / 000015135.htm ]