NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mashup
Aplikace kombinující různé služby do jednoho funkčního celku.
[WEBOPEDIA]
[WHATIS]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017240.htm ]