NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
SOAP
Protokol pro výměnu strukturovaných informací v rámci webových služeb nebo aplikací.
[WEBOPEDIA]
[SEARCHMICROSERVICES]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017249.htm ]