NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jakobovits, Tobiáš, 1887-1944
Odkaz. forma Jakobowitz, Tobias, 1887-1944
Jakobovitsch, Tobiáš, 1887-1944
Narození 23. listopadu 1887, Lackenbach (Rakousko)
Úmrtí 27. října 1944, Osvětim (Polsko)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Židovské náboženské obce (1912-1939)

Biografická pozn. Narozen 23. 11. 1887 v Lackenbachu (Rakousko), zemřel 27. 10. 1944 v Osvětimi (Polsko). PhDr., rabín, spisovatel, historik, knihovník, autor dějin knihovny Židovské náboženské obce v Praze.
Źivotopis Vystudoval pražské gymnázium ve Štěpánské ulici. Akademické vzdělání završil na pražské Německé univerzitě dizertací v oboru semitské filologie. Vzdělání v oblasti rabínské literatury a judaismu získal na ješivách v Maďarsku, Bratislavě a Berlíně. Od roku 1912 působil kromě rabínského úřadu v knihovně Židovské náboženské obce v Praze nejprve jako asistent, od roku 1922 jako hlavní knihovník až do jejího uzavření v roce 1939. V lednu 1922 získal čs. státní občanství a domovské právo v Praze. Odmítl možnost vycestovat před 2. svět. válkou do USA. Patřil k iniciátorům založení válečného Ústředního židovského muzea, které v Praze zřídila nacistická okupační vláda v roce 1942. Díky prosazení této myšlenky bylo v depozitářích muzea soustředěno, a tím i zachráněno množství cenných židovských uměleckých předmětů, které do Prahy přicházely ze zrušených českých a moravských synagog a židovských obcí. Jakobovits zde zpracovával konfiskované a svozové knihy a podílel se na vytváření katalogu, mj. zde uspořádal výstavu hebrejských rukopisů a starých tisků (1942), a to vše až do své deportace do Osvětimi, kde zahynul. Vytvořil a revidoval lístkové katalogy k tehdejší knihovní sbírce pražské Židovské náboženské obce obsahující především hebraika a judaika, čítající zhruba na 22 tisíc svazků. Přeměnil knihovnu v moderní vědeckou odbornou instituci se specializací na židovská studia, k jejíchž rozvoji přispěl i vlastními pracemi s tematikou starých a vzácných hebrejských tisků, příspěvky k místní historii a genealogickými průzkumy významných pražských židovských rodin. Lit.: Naděje je na další stránce: 100 let knihovny Židovského muzea v Praze. V Praze: Židovské muzeum, 2007. mb Foto na wiki
Další info URLJewish virtual library (Jakobovits, Tobias)
URLYIVO Encyclopedia (Jakobovits,Tobias)
URLWikipedie (Tobias Jakobovits)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000004.htm ]