NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Sýkora, Karel, 1892-1971
Narození 11. srpna 1892, Přerov (okr. Přerov)
Úmrtí 20. ledna 1971, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Břeclav (okr. Břeclav) - Veřejná městská knihovna v Břeclavi (nyní Městská knihovna Břeclav)

Biografická pozn. Narozen 11. 8. 1892 v Přerově, zemřel 20. 1. 1971 v Brně. Knihovník, redaktor regionálního moravského tisku, články v oboru knihovnictví.
Źivotopis Karel Sýkora se významně podílel na rozvoji českého kulturního života v prvorepublikové, tehdy převážně německé Břeclavi. V polovině dvacátých let 20. stol. byl ustanoven knihovníkem Veřejné městské knihovny v Břeclavi. Břeclavská knihovna začínala s 2.250 svazky, avšak zásluhou jeho vedení se v roce 1930 stala s 12 000 svazky jednou ze sedmi největších veřejných knihoven na Moravě. Sýkora neopomíjel ani knihovny v okolních obcích. Již v roce 1928 navrhl zřízení okresní knihovny v Břeclavi, která by měla vhodně doplňovat chybějící fondy venkovských knihoven, zvláště pokud se jednalo o naučnou a odbornou literaturu. V průběhu třicátých let půjčovala břeclavská knihovna třinácti obecním knihovnám tehdejšího soudního okresu Břeclav soubory knih v plechových uzamčených skříňkách na dobu jednoho roku. Karel Sýkora byl v průběhu let 1928 - 1938 také redaktorem nepolitického regionálního týdeníku Břeclavský kraj. Pod jeho vedením dosáhly noviny velmi dobré úrovně a dokonale informovaly čtenáře o rozvoji a problémech hospodářského, kulturního a společenského života na Břeclavsku. Bylo především zásluhou Karla Sýkory, že se celý knižní fond břeclavské knihovny, čítající v roce 1938 již 14.000 svazků, podařilo zachránit po okupaci města v říjnu téhož roku před zničením. Knihy byly těsně před obsazením Břeclavi odvezeny a zapůjčeny knihovnám v Hodoníně a v Otrokovicích. Po skončení druhé světové války byla valná část z nich do Břeclavi vrácena. V době druhé světové války působil Karel Sýkora v Brně jako knihovnický inspektor. Do Břeclavi se po roce 1945 již nevrátil. mo
Další info URLHistorie Městské knihovny Břeclav

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000005.htm ]