NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Groh, Kamil, 1914-2010
Narození 10. ledna 1914, Sušice (okr. Klatovy)
Úmrtí 7. června 2010
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní pedagogická knihovna v Praze
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a univerzitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR)

Biografická pozn. Narozen 10. 1. 1914 v Sušici, zemřel 7. 6. 2010. PhDr., knihovník, práce z oboru.
Źivotopis Na filozofické fakultě UK studoval srovnávací filologii, hlavně slovanskou. Knihovnickou činnost zahájil jako vědecká síla slovanského semináře. Zpočátku se věnoval zároveň knihovnictví a slavistice. Vyhrál soutěž slovanského semináře, spolupracoval na staroslověnském slovníku atd. Za okupace, kdy pracoval v Pedagogické knihovně J. A. Komenského, pak v České akademii věd a umění, se účastnil odboje a byl vězněn v koncentračním táboře. Po válce si získal knihovnickou kvalifikaci ve dvouletých Tobolkových kurzech na FF UK a nastoupil do Národní a universitní knihovny. Od začátku 50. let vedl sektor věcné a později i jmenné katalogizace a bibliografie. Založil nový katalog systematický a přebudoval předmětový. Stal se předním odborníkem v tomto oboru. Zúčastnil se zpracování Prozatímních pravidel předmětového seznamu (1952) a vydal i jeho učebnici. V r. 1953 založil v rámci knihovny metodický kabinet pro vědecké knihovny. Tehdy se definitivně rozhodl pro knihovnictví. V letech 1956-1957 vedl Universitní knihovnu. Cítil potřebu vzniku soustavy knihoven, v jejímž čele by stála ústřední knihovna. Proto iniciativně usiloval o vznik Státní knihovny ČSR. Po sloučení metodických kabinetů pro vědecké a lidové knihovny se stal ředitelem Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví, který budoval jako praktické, teoretické i pedagogické pracoviště. V r. 1970 založil v rámci Státní knihovny ČSR Technické služby knihovnám, od r. 1973 Technické ústředí knihoven jako ústřední pracoviště na pomoc knihovnám v oblasti výstavby, zařízení, technického vybavení knihoven a racionalizace jejich práce. Studoval zahraniční zkušenosti, spolupracoval se zahraničními partnery.
Je spoluautorem mezinárodní příručky Základy výstavby knihoven (1. díl 1985). Zastupoval ČSSR v Mezinárodním koordinačním ústředí socialistických zemí pro výstavbu, zařízení a technické vybavení knihoven. Prosazoval vznik 8. pracovní skupiny pro knihovnickou techniku a technologii a její garanci v ČSSR (realizováno v r. 1983). Prosadil členství TÚK v IFLA, v pracovní skupině národních ústředí služeb knihovnám. Publikoval doma i v zahraničí. Vyvíjel rozsáhlou přednáškovou činnost, pořádal kursy, působil v postgraduálech. Přednášel i při svých zahraničních cestách. Mnoho práce vykonal v ÚKR. Byl členem SKIP v letech jeho první existence (1968-1970) a po obnovení SKIP v r. 1990 se už jako senior přihlásil do jeho řad. nd
Medaile a ocenění Cena českých knihovníků (2004)
Další info URLBulletin SKIP

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000020.htm ]