NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hanke z Hankenštejna, Jan Alois, 1751-1806
Pseudonym Jan z Kohútovic, 1751-1806
Jan z Kohútových Kamenů, 1751-1806
<<z >>Kohútovic, Jan, 1751-1806
Odkaz. forma <<z >>Hankenštejna, Jan Alois Hanke, 1751-1806
<<z >>Kohútových Kamenů, Jan, 1751-1806
Hanke z Hakensteina, Jan Alois, 1751-1806
Hanke z Hakensteina, Johann Alois, 1751-1806
Hanke, Jan Alois, 1751-1806
Hankl, Jan Alois, 1751-1806
Hekansohn, Hans Ludwig, 1751-1806
Narození 24. května 1751, Holešov
Úmrtí 6. března 1806, Prostějov

Biografická pozn. Narozen 24.nebo 26.5.1751 v Holešově, zemřel 26.3.1806 v Prostějově. Knihovník, slavista, vlastenecké spisy.
Źivotopis Gymnázium a filozofii studoval v Kroměříži a v Olomouci. Stal se hospodářským úředníkem na různých panstvích na Moravě. Z popudu svého příznivce, profesora vídeňské univerzity J. Sonnenfelse studoval ve Vídni práva, filologii a historii. V r. 1777 se stal kustodem olomoucké univerzitní knihovny. Jeho úkolem bylo uspořádat jezuitskou knihovnu po zrušení řádu, v letech 1782-1787 k tomu přibyly fondy rušených klášterů kontemplativních řádů po celé Moravě, které připadly olomoucké knihovně. Na tuto práci měl jen několik studentů, kteří mu pomáhali. Třídil fondy 34 knihoven na místě, a to na rukopisy, pozoruhodné tisky, potřebné tisky a ostatní. Postupoval při tom podle rámcové písemné instrukce moravského gubernia z 8. října 1782. Vyloučil i některá cenná díla, která nepovažoval za cenná a užitečná z hlediska osvícenských snah a reforem. Vyřazená literatura byla vydražena nebo prodána. Během této náročné práce se vyrovnal s další událostí – r. 1778 byla univerzita a spolu s ní i knihovna převedena do Brna. Do Olomouce, kde bylo povoleno lyceum, se knihovna vrátila v r. 1785. Byla umístěna v budově zrušeného kostela a kláštera sv. Kláry. Hanke již ve vyšší funkci bibliotekáře knihovnu dále budoval, dal podnět k založení lístkového jmenného katalogu a svazkového systematického katalogu. J. Dobrovský, který v Lycejní knihovně pracoval, uvádí v korespondenci, že knihovna měla v r. 1788 katalog, v němž byly údaje o 600 českých dílech. Převážná část fondů byla v latině. V r. 1788 podal Hanke guberniu návrh, aby moravští tiskaři povinně posílali olomoucké knihovně po jednom výtisku všech vytištěných děl. Koncem roku 1790 byl čtyřicetiletý Hanke, tento „duch osobitý, silná individualita a svérázný
myslitel“, který se nechtěl podřídit žádné autoritě a vedl časté rozepře, předčasně penzionován. Své odborné práce psal převážně německy a latinsky, výjimečně česky. Do české kultury se nejvíce zapsal spiskem Empfehlung der böhmischen Sprache und Litteratur (1783). Jeho Doporučení je jednou z osvícenských obran českého jazyka, literatury a národa. Hanke byl stoupencem francouzských encyklopedistů, za motto své knihy zvolil citát z Voltaira. Dodnes v rukopise zůstaly jeho dvoudílné Geschichte der Olmützer Universität. Za svou literární činnost byl v r. 1796 povýšen do šlechtického stavu. Li.: Biografický slovník širšího Ostravska. 3. 1979. - Smejkal, B.: Státní vědecká knihovna /Olomouc/ 1566-1966. 1966. – Všetička, F.: Olomouc literární. 2002. – Kdy- kde- co v Olomouci, 1972, č. 6, s. 7-8. – Státní vědecká knihovna v Olomouci čtenářům, 1963, seš. 7, s. 13-14. nd

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000021.htm ]