NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hanke z Hankenštejna, Jan Alois, 1751-1806
Pseudonym Jan, 1751-1806
Jan, 1751-1806
<<z >>Kohútovic, Jan, 1751-1806
Odkaz. forma <<z >>Hankenštejna, Jan Alois Hanke, 1751-1806
<<z >>Kohútových Kamenů, Jan, 1751-1806
Hanke z Hakensteina, Jan Alois, 1751-1806
Hanke z Hakensteina, Johann Alois, 1751-1806
Hanke, Jan Alois, 1751-1806
Hankl, Jan Alois, 1751-1806
Hekansohn, Hans Ludwig, 1751-1806
Hanke z Hankenštejna, Jan Nepomuk Alois, 1751-1806
Narození 26. května 1751, Holešov (okr. Kroměříž)
Úmrtí 26. března 1806, Prostějov (okr. Prostějov)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Univerzitní knihovna (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1777-1791)

Biografická pozn. Narozen 26.5.1751 v Holešově, zemřel 26.3.1806 v Prostějově. Knihovník, slavista, vlastenecké spisy.
Źivotopis V r. 1760 studoval jeden rok na piaristickém gymnáziu v Kroměříži a poté absolvoval gymnázium a univerzitu v Olomouci. Po studiích v Olomouci se nevěnoval teologii, ale více ho lákaly humanitní a ekonomické vědy. Z popudu svého příznivce, profesora vídeňské univerzity J. Sonnenfelse studoval v letech 1773 - 1777 práva, historii a jazykovědu na univerzitě ve Vídni. Stal se hospodářským úředníkem na různých panstvích na Moravě. V r. 1777 se stal kustodem olomoucké univerzitní knihovny. Jeho úkolem bylo uspořádat jezuitskou knihovnu po zrušení řádu, v letech 1782-1787 k tomu přibyly fondy rušených klášterů kontemplativních řádů po celé Moravě, které připadly olomoucké knihovně. Na tuto práci měl jen několik studentů, kteří mu pomáhali. Třídil fondy 34 knihoven na místě, a to na rukopisy, pozoruhodné tisky, potřebné tisky a ostatní. Postupoval při tom podle rámcové písemné instrukce moravského gubernia z 8. října 1782. Vyloučil i některá cenná díla, která nepovažoval za cenná a užitečná z hlediska osvícenských snah a reforem. Vyřazená literatura byla vydražena nebo prodána. Během této náročné práce se vyrovnal s další událostí – r. 1778 byla univerzita a spolu s ní i knihovna převedena do Brna. Do Olomouce, kde bylo povoleno lyceum, se knihovna vrátila v r. 1785. Byla umístěna v budově zrušeného kostela a kláštera sv. Kláry. Hanke již ve vyšší funkci bibliotekáře knihovnu dále budoval, dal podnět k založení lístkového jmenného katalogu a svazkového systematického katalogu. J. Dobrovský, který v Lycejní knihovně pracoval, uvádí v korespondenci, že knihovna měla v r. 1788 katalog, v němž byly údaje o 600 českých dílech. Převážná část fondů byla v latině.
V r. 1788 podal Hanke guberniu návrh, aby moravští tiskaři povinně posílali olomoucké knihovně po jednom výtisku všech vytištěných děl. Koncem roku 1790 byl čtyřicetiletý Hanke, tento „duch osobitý, silná individualita a svérázný myslitel“, který se nechtěl podřídit žádné autoritě a vedl časté rozepře, předčasně penzionován. Své odborné práce psal převážně německy a latinsky, výjimečně česky. Do české kultury se nejvíce zapsal spiskem Empfehlung der böhmischen Sprache und Litteratur (1783). Jeho Doporučení je jednou z osvícenských obran českého jazyka, literatury a národa. Hanke byl stoupencem francouzských encyklopedistů, za motto své knihy zvolil citát z Voltaira. Dodnes v rukopise zůstaly jeho dvoudílné Geschichte der Olmützer Universität. Za svou literární činnost byl v r. 1796 povýšen do šlechtického stavu. nd
Další info URLWikipedie (Jan Alois Hanke)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000021.htm ]