NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jedlička, Jaromír, 1932-1982
Narození 15. září 1932, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 14. ledna 1982, Malé Čičovice (okr. Praha-západ)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1954-1956)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Filosofická fakulta UK, katedra knihovnictví (1956-1967)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro informace a řízení v kultuře (1977-1981)

Biografická pozn. Narozen 15.9.1932 v Praze, zemřel 14.1.1982 v Malých Čičovicích. PhDr., pracovník Ústavu pro informace a řízení v kultuře. Práce v oboru knihovnictví a bibliografie, sborníky o filmovém a výtvarném umění.
Źivotopis Po absolvování vysokoškolského studia knihovnictví nastoupil v r. 1954 do tehdy samostatné Národní knihovny. Práci v redakci Bibliografického katalogu ČSR-České knihy převzal po svém otci, který odešel jako lektor gruzínštiny a arménštiny na Karlovu univerzitu. Pořizoval zde anotace a věcné selekční prvky k záznamům. Této průpravy využil při přípravě zkráceného vydání tabulek MDT pro školní knihovny Východočeského kraje a při spolupráci na tabulkách a rejstříku MDT pro lidové knihovny. Jako asistent katedry knihovnictví FF UK (1956-1959) a odborný asistent katedry knihovnictví FF UK (1959-1967) přednášel dějiny knihy, písma a tisku, zabýval se i dějinami bibliografie a bibliografickou praxí, některými katalogizačními problémy a otázkami bibliopsychologie. Později se zaměřil na záležitosti výchovného významu četby a výzkumu čtenářských zájmů. Na katedře výchovy a vzdělávání dospělých FF UK (1967-1974) se zabýval agendou státního badatelského úkolu X-17-3 Základní teoretické a metodologické problémy výchovy a vzdělávání dospělých. Spoluredigoval informační bulletin tohoto úkolu, připravoval jednání, oponentury, konference. Podobnou výzkumnou a editorskou práci vykonával i v Ústavu pro informace a řízení v kultuře (1977-1981).
Vedle toho trvale spolupracoval s četnými knihovnami a jinými institucemi – přednáškami, odbornými publikacemi, účastí na výzkumu, odbornými konzultacemi. Především to byl sektor výzkumu a metodiky knihovnictví SK ČSR a Ústav pro kulturně výchovnou činnost, podobné instituce slovenské – Matica slovenská v Martině, Ústav pre výskum kultúry a Osvetový ústav v Bratislavě. Jako bibliograf připravil ročenky Česká literární věda … (1961-1965), Soupis tisků Jana Hostivíta Pospíšila (1970). Zasloužil se o obnovení pravidelné speciální bibliografie, když s J. Strakou začal vydávat Bibliografii českého knihovnictví, bibliografie a VTI v podobě zvláštních sešitů národní bibliografie. nd

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000024.htm ]