NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mrštík, Alois, 1861-1925
Odkaz. forma Mrštík, Aleš, 1861-1925
Mrštík, Alojz, 1861-1925
Narození 14. října 1861, Jimramov (okr. Žďár nad Sázavou)
Úmrtí 24. února 1925, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Diváky (okr. Břeclav) - Obecní knihovna Diváky (1893-1910)

Biografická pozn. Narozen 14.10.1861 v Jimramově, zemřel 24.2.1925 v Brně. Učitel, prozaik, překlad z ruštiny.
Źivotopis Nižší reálku a učitelský ústav vystudoval v Brně. Byl učitelem v Divákách. Zde v r. 1893 začal budovat knihovnu, získávat pro ni knižní dary i finanční prostředky na nákup a vazby knih. Mnoho knih věnoval knihovně on sám a jeho bratři Vilém a Norbert. Alois na titulní listy vepisoval věnování. Knihovnu protokolárně předal obecnímu výboru a umístil ji ve třídě, kde učil. Veřejné půjčování knih zahájil v r. 1894. Musel vynaložit mnoho trpělivosti a houževnatosti, aby obyvatele získal k četbě. Výjimkou nebylo ani hlasité předčítání pro větší okruh lidí. Ale měl úspěch, počet čtenářů se rozšiřoval. V r. 1905 si stěžoval, že „pilní čtenáři nemají co číst, poněvadž většinu knih přečetli“. Přitom se půjčovalo a četlo jen v zimě, po skončení polních prací. Knihovnické působení chápal jako šíření vzdělanosti a osvěty. Knihovně věnoval mnoho knih o hospodaření, chovu dobytka, zahrádkářství, zdravovědě, o dějinách a literatuře. Knihovna měla i ve svých počátcích bohatý fond naučné literatury. Vzhledem k možnostem vesnice a mentalitě obyvatel šlo o velmi kvalitní skladbu knih profilovanou tak, aby mohla naplňovat Mrštíkovy představy o osvětovém působení. Diváky měly jeho zásluhou dobrou obecní knihovnu dlouho před vydáním prvního knihovnického zákona. Práci knihovníka vykonával do r. 1910, kdy knihovnu předal odboru Národní jednoty. Jak v dramatické (spolu s bratrem Vilémem), tak v románové tvorbě čerpal náměty z prostředí jihomoravské vesnice. V devítisvazkové kronice moravské dědiny na pomezí Slovácka a Hané Rok na vsi zachytil rozklad staré patriarchální vesnice, ze kterého obvinil město. Po Vilémově smrti psal již jen příležitostně. Lit.: LČL. Sv. 3. 2000. – Literární Morava. 2002. – Čtenář, 1985, č. 5, s. 170. nd
Další info URLWikipedie (Alois Mrštík)
URLEncyklopedie dějin města Brna (Alois Mrštík)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000035.htm ]