NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Petrmichl, Jan, 1921-1964
Narození 23. července 1921, Klatovy (okr. Klatovy)
Úmrtí 29. února 1964, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Zemská a univerzitní knihovna Praha (nyní Národní knihovna ČR) (1943-1958)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Nakladatelství Rudé právo (1958-1962)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro českou literaturu ČSAV (nyní Ústav pro českou literaturu AV ČR) (1962-1964)

Biografická pozn. Narozen 23.6.1921 v Klatovech, zemřel 29.2.1964 v Praze. PhDr., CSc., pracovník Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd v Praze. Literární historik a pedagog, práce v oboru, překladatel z ruštiny, editor českých autorů.
Źivotopis Jan Petrmichl studoval v letech 1945-1950 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor slovanské literatury. Akademický titul PhDr. získal za práci První světová imperialistická válka a boj o socialistickou republiku v dílech českých prozaiků Čapek-Dolanský. Současně byl již od roku 1943 zaměstnancem Zemské a univerzitní knihovny v Praze. Začal pracovat v přírůstkovém odd. a prošel nejrůznějšími úseky knihovnické práce. Po válce přispěl k formování československého knihovnictví. Spolu s dalšími autory vydal publikaci Knihovny v Československu (1947). Přispíval pravidelně do časopisu Knihovna. Pracoval ve výboru Svazu čs. knihovníků, v r. 1947 byl zvolen referentem knihovnictví slovanských zemí SČK. V r. 1948 byl jmenován ředitelem tehdy samostatné Národní knihovny, v této funkci setrval do r. 1954. Zasloužil se o kvalitu Bibliografického katalogu, zavedl zásadu předmětové katalogizace, knižní anotace, kumulativní rejstříky. Zavedl také další řadu BK – bibliografii časopiseckých článků, zvláštní sešity BK. Založil Edici Národní knihovny. V r. 1954 se stal ředitelem Univerzitní knihovny v Praze. Reorganizoval zde doplňování a zpracování literatury, služby čtenářům se staly pohotovější. Pozvedl teoretickou a ediční činnost knihovny. Podporoval bibliografickou činnost např. i založením edice doporučujících bibliografií. Byl čelným členem ÚKR.
V r. 1958 přešel na vědeckou a literární dráhu, od roku 1958 byl redaktorem deníku Rudé právo. V roce 1962 se stal zástupcem ředitele Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Současně byl Petrmichl vedoucím redaktorem časopisu Česká literatura. Vedení knihovny předal V. Závadovi, se kterým ho spojovalo literární i osobní přátelství. Knihovnictví se nadále věnoval v přednáškové činnosti. Jeho publikace Patnáct let české literatury (1961) je jedním z prvních pokusů o zhodnocení české poválečné literatury, myšlenkově bohatá je monografie Vilém Závada, básník českého charakteru (1963). K 15. výročí jeho úmrtí vyšel výbor z jeho literárně teoretického a kritického odkazu Literatura mého srdce (1979). Jan Petrmichl byl rovněž překladatelem děl z ruštiny.
Další info URLSlovník české literatury po roce 1945 (Jan Petrmichl)
URLÚstav pro českou literaturu AV ČR (Historie ústavu)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000038.htm ]