NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Petrmichl, Jan, 1921-1964
Narození 23. července 1921, Klatovy
Úmrtí 29. února 1964, Praha

Biografická pozn. Narozen 23.6.1921 v Klatovech, zemřel 29.2.1964 v Praze. PhDr., CSc., pracovník Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd v Praze. Literární historik a pedagog, práce v oboru, překladatel z ruštiny, editor českých autorů.
Źivotopis Po gymnáziu v Klatovech absolvoval knihovnickou školu v Praze. V r. 1942 se stal zaměstnancem Zemské a univerzitní knihovny v Praze. Začal pracovat v přírůstkovém odd. a prošel nejrůznějšími úseky knihovnické práce. Po válce přispěl k formování československého knihovnictví. Spolu s dalšími autory vydal publikaci Knihovny v Československu (1947). Přispíval pravidelně do časopisu Knihovna. Pracoval ve výboru Svazu čs. knihovníků, v r. 1947 byl zvolen referentem knihovnictví slovanských zemí SČK. V r. 1948 byl jmenován ředitelem tehdy samostatné Národní knihovny, v této funkci setrval do r. 1954. Zasloužil se o kvalitu Bibliografického katalogu, zavedl zásadu předmětové katalogizace, knižní anotace, kumulativní rejstříky. Zavedl také další řadu BK – bibliografii časopiseckých článků, zvláštní sešity BK. Založil Edici Národní knihovny. V r. 1954 se stal ředitelem Univerzitní knihovny v Praze. Reorganizoval zde doplňování a zpracování literatury, služby čtenářům se staly pohotovější. Pozvedl teoretickou a ediční činnost knihovny. Podporoval bibliografickou činnost např. i založením edice doporučujících bibliografií. Byl čelným členem ÚKR. V r. 1958 přešel na vědeckou a literární dráhu. Vedení knihovny předal V. Závadovi, se kterým ho spojovalo literární i osobní přátelství. Knihovnictví se nadále věnoval v přednáškové činnosti. Jeho publikace Patnáct let české literatury (1961) je jedním z prvních pokusů o zhodnocení české poválečné literatury, myšlenkově bohatá je monografie Vilém Závada, básník českého charakteru (1963). K 15. výročí jeho úmrtí vyšel výbor z jeho literárně teoretického a kritického odkazu Literatura mého srdce (1979). Lit.: LČL. Sv. 3. 2000. – SČS. 2005. – Čtenář, 1964, č. 5, s.
175. - Knihovník, 1965, s. 64. – Zpravodaj SK ČSR, 1964, č. 1, s. 16-17; 1979, č. 4, s. 18-19; 1984, č. 5, s. 47-48. nd

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000038.htm ]