NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Poch, Josef, 1899-1964
Narození 20. července 1899, Beroun (okr. Beroun)
Úmrtí 26. července 1964, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Beroun (okr. Beroun) - Městská knihovna Beroun (1922-1945)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovnická škola (1929-1948)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní pedagogická knihovna J. A. Komenského (nyní Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) (1956-1959)

Biografická pozn. Narozen 20.7.1899 v Berouně, zemřel 26.7.1964 v Praze. PhDr., knihovník, publikace z oboru knihovnictví, kulturně historické spisy z Podbrdska.
Źivotopis Vystudoval reálné gymnázium v Berouně. Ještě před dokončením studia na FF UK se stal okrskovým knihovnickým dozorcem. Po absolutoriu v r. 1922 nastoupil v Berouně jako městský knihovník. Pomáhal uvádět v život první knihovnický zákon jako knihovník i jako propagátor a kritik. Vybudoval moderní veřejnou knihovnu v samostatné budově, kde postupně zřídil hudební odd., půjčovnu a čítárnu pro mládež. Tato knihovna patřila ve 30. letech mezi největší a nejlepší české veřejné knihovny jak svým fondem, tak svou činností. Účastníci Mezinárodního sjezdu knihovníků v r. 1926 knihovnu navštívili a vyslovili uznání. Pochova bohatá publikační činnost vždy směřovala na pomoc knihovnické praxi. Napsal množství statí, recenzí, kritik po řadu let byl takřka denním přispěvatelem Lidových novin. Palčivý problém čítáren se promítl do publikace Knihovny a čítárny (1926), což je souhrn přednášek na kursu lidovýchovných pracovníků. Práce Příručka pro nejmenší knihovny (1927) získala 1. cenu v soutěži vypsané Spolkem čs. knihovníků. Zabýval se i problematikou literatury a četby. Formou dotazníků a zkoumáním dat ve čtenářských legitimacích analyzoval četbu žáků berounských škol výsledky publikoval ve studii Dorost a kniha (1931). V publikaci Rádce venkovského knihovníka (1943) se odrážejí zkušenosti člověka, který s vesnickými knihovnami pracoval více než 20 let. V r. 1938 založil časopis Lidová knihovna s podtitulem Časopis pro obecní knihovny na venkově a řídil ho (v r. 1944-1945 nevycházel) až do r. 1946. Ve třech poválečných letech redigoval Českou osvětu. Od r. 1929 byl učitelem na Státní knihovnické škole, v letech 1945-1948 byl jejím ředitelem.
Po druhé světové válce řídil knihovnické záležitosti na MŠK v odd. lidových knihoven. Zasazoval se o novelizaci zákona o veřejných knihovnách obecních. S tím souvisí jeho publikace O novou úpravu československého knihovnictví (1947). Z poválečného období pochází ještě další práce K vývoji knihovnického školství u nás (1948). V r. 1956 se stal hlavním metodikem Státní pedagogické knihovny Komenského. Z této funkce odešel v r. 1959 do důchodu. V r. 1922 se stal členem Spolku čsl. knihovníků a od r. 1924 zde pracoval v různých funkcích. Po válce byl činný ve Spolku českých knihovníků. Své regionální cítění projevil zejména redigováním Osvětového věstníku Podbrdska po celou dobu jeho existence v letech 1923-1942. V tomto časopise, který přesáhl význam regionu, uveřejnil až stovku článků. Nejcennější jsou rozbory činnosti berounské knihovny za jednotlivá léta. Při profilování časopisu však Poch prokázal, že je nejen knihovníkem, ale i osvětovým pracovníkem. Od r. 1922 byl kronikářem Berouna. Lit.: OSN nové doby. Sv. 4. 1935. – Čtenář, 2004, č. 10, s. 337. – Knihovník, 1964, s. 320. nd
Další info URLDr. Josef Poch (Bulletin SKIP, 2002, č. 1)
URLVZNIK ČESKOSLOVENSKA – 100 LET. 10. část. Josef Poch (Čtenář, 2018, č. 11)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000040.htm ]