NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Randé, Karel, 1880-1942
Církevní jméno Radil, K., 1880-1942
Narození 22. června 1880, Písek (okr. Písek)
Úmrtí 17. června 1942, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - c. k. Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1909-1935)
Brno (okr. Brno-město) - Zemská a univerzitní knihovna v Brně (nyní Moravská zemská knihovna v Brně) (1935-1942)

Biografická pozn. Narozen 22.6.1880 v Písku, zemřel 17.6.1942 v Brně. JUDr., ředitel knihovny, spoluredaktor bibliografického katalogu ČSR let 1929-1933, překladatel z angličtiny a němčiny.
Źivotopis Studoval na malostranském gymnáziu a na Právnické fakultě UK. V únoru 1909 nastoupil do pražské Veřejné a univerzitní knihovny jako 9. praktikant. Rok nato byl 8. praktikantem a r. 1912 6. praktikant. V r. 1913 se stal asistentem ad personam. . Věnoval se zejména popisu historických fondů. Pro 1. díl Knihopisu československých tisků od doby nejstarší až do konce 18. stol. (1925) zpracoval fond prvotisků univerzitní knihovny a některých dalších pražských knihoven. Když byla z Tobolkova podnětu ve Veřejné a univerzitní knihovně zřízena jako konzervační oddělení Národní knihovna, stal se jejím prvním vedoucím. Za bojů o národní bibliografii hájil v r. 1929 na valné hromadě Spolku čsl. knihovníků Tobolkovy reformy. Bibliografický ústav byl zrušen a ústřední bibliografické práce připadly Národní knihovně. Byly zavedeny bibliografické ročenky a vydávání rozmnožovaných lístků, týdenní sešity byly zrušeny. Bibliografický katalog ČSR jako ročenku redigoval Randé v letech 1929-1935. V r. 1931 byl jmenován vrchním radou knihovní a archivní služby. K 1. červenci 1935 byl jmenován ředitelem Zemské a univerzitní knihovny v Brně. Brněnská knihovna byla přímo řízena ministerstvem a to preferovalo do vedoucí funkce osobnost se zkušenostmi z pražské knihovny. Záměr zkvalitnit působnost knihovny Randé naplnil. Věnoval se řídícím a organizačním úkolům, rozšířil prostory knihovny do sousední budovy, kde byly zřízeny sály pro studovny, čítárna a půjčovna. V r. 1937 byly tyto nové provozy zpřístupněny veřejnosti.
Byl dobudován systém katalogů a zahájen opis jmenného katalogu, aby byl jako čtenářský k dispozici v půjčovně. Změnilo se dislokování fondů ve skladech, formátové stavění bylo zjednodušeno, byly pořízeny místní seznamy nutné pro revizi sbírek. Podařilo se mu rozšířit počet personálu a docílit zvýšení dotace. V publikační činnosti se uplatnil ve svém studijním oboru. Uveřejnil některé právnické studie, právnické spisy překládal z němčiny a angličtiny. Napsal také několik článků z dějin výtvarného umění. Byl autorem hesla Knihovna v Pedagogické encyklopedii (1938).nd
Další info URLEncyklopedie dějin města Brna (Karel Randé)
URLOsobnosti MZK (Karel Randé)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000043.htm ]