NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Strnadel, Josef, 1912-1986
Narození 23. února 1912, Trojanovice (okr. Nový Jičín)
Úmrtí 4. března 1986, Praha (okr. Hlavní město praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Studijní knihovna Ministerstva sociální péče (1939-1956)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanská knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1956-1978)

Biografická pozn. Narozen 23.2.1912 v Trojanovicích pod Radhoštěm, zemřel 4.3.1986 v Praze. PhDr., knihovník, národopisný pracovník, beletrista, literární historik, referent a kritik, pořadatel literárních sborníků, překladatel z ruštiny, němčiny.
Źivotopis Byl bratr malíře Antonína Strnadela a prozaika Bohumíra Četyny. Na Filozofické fakultě UK studoval češtinu, francouzštinu, národopis a srovnávací literární vědu. Krátce před deportací do koncentračního tábora v Sachsenhausenu v r. 1939 začal pracovat ve studijní knihovně ministerstva sociální péče, po r. 1948 tuto knihovnu řídil. Zůstal v jejím čele i v r. 1951, kdy přešla do resortu školství a byla přetvořena na Státní knihovnu společenských věd. V r. 1956 nastoupil do funkce ředitele Slovanské knihovny, která byla dva roky poté začleněna do nově utvořené Státní knihovny ČSR a v této funkci setrval 22 let. Zavedl akviziční politiku překonávající její dosavadní univerzálnost, věnoval úsilí i doplňování deziderát, kompletaci starší periodické literatury. V oblasti mezinárodní výměny publikací navázal a rozšířil styky především se sovětskými, bulharskými a jugoslávskými knihovnami a institucemi. Zasloužil se o zpracování a uspořádání sbírky ruských a ukrajinských novin, jedné z největších v Evropě. S jeho jménem je spojen rozvoj ediční a bibliografické činnosti Slovanské knihovny. Publikace knihovny získaly ohlas doma i za hranicemi. Knihovna se stala centrem pro evidenci materiálů mezinárodních sjezdů slavistů, vydala bibliografie jednotlivých sjezdů a svou bibliografickou a ediční činností přispívala k rozvoji slavistiky. Strnadel pracoval také jako tajemník poradního sboru pro věci vědeckých knihoven, přednášel na katedře knihovnictví i v knihovnických kurzech.
V sedmdesátých letech, kdy intenzívně pracoval na rozvoji Slovanské knihovny, vydal práce Padesát let Slovanské knihovny (1976) a Slovanská knihovna a slavistika (1979). V té době se vyhranil i jeho profil spisovatele. Osobitě ztvárnil hloubkucitového vztahu k domovu, pocity člověka zasaženého krutostí války a okupace. Řadu folkloristických a etnografických prací věnoval lidové slovesnosti a hmotné lidové kultuře, čerpal zvláště z rodného Valašska. Literárněhistorické schopnosti prokázal v esejích Rodná řeč poezie (1978) a v biografii svého celoživotního přítele František Hrubín (1980). Významné jsou jeho aktivity jako překladatele a recenzenta.
Další info URLSlovník české literatury po roce 1945 (Josef Strnadel)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000050.htm ]