NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Sutnar, Jaroslav, 1873-1947
Pseudonym Dítě, Vilém, 1873-1947
Kříž, Jan, 1873-1947
Mráz, Jan, 1873-1947
Oblak, Viktor, 1873-1947
Sever, Adam, 1873-1947
Skála, Petr, 1873-1947
Uhel, Václav, 1873-1947
Narození 24. června 1873, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 24. července 1947, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Vídeň (Rakousko) (okr. -) - Univerzitní knihovna ve Vídni (Universitätsbibliothek Wien)
Brno (okr. Brno-město) - Zemská a univerzitní knihovna v Brně (nyní Moravská zemská knihovna v Brně) (1922-1935)

Biografická pozn. Narozen 24.6.1873 v Praze, zemřel 27.4.1947 v Brně. PhDr., básník, literární historik, literárně teoretické časopisecké články, překlady z češtiny do němčiny.
Źivotopis Studia na univerzitách v Praze, Vídni a Lipsku zakončil doktorátem ve Vídni. Nejprve pracoval jako knihovník vídeňské univerzitní knihovny. Odborné znalosti a zkušenosti z této největší knihovny rozpadlé rakouské monarchie přenesl do Zemské a univerzitní knihovny v Brně, kterou v r. 1922 přebíral ve funkci ředitele. Pohltily ho nové úkoly, zanechal literární činnosti. Zavedl prozíravou a velkorysou akviziční politiku, která přispěla k rozvoji brněnské knihovny. Navštívil knihovny v řadě západních zemí. Chtěl vybudovat nový typ moderní účelné knihovny. Podle jeho návrhů vytvořil arch. B. Fuchs plány novostavby. Z finančních důvodů k realizaci nedošlo. Po odchodu na odpočinek v r. 1935 se vrátil ke své jazykovědné a literárně historické tvorbě. Je autorem jediné básnické sbírky a ta je navíc připisována J. Vrchlickému. Z jeho literárně historických děl je nejvýznamnější kritická edice Karel Jaromír Erben (1905) obsahující veškeré básnické spisy a doprovázená syntetickou studií. Paradoxně jeho nejznámějším dílem je drobná monografie Svatopluk Čech zrcadlem češství (1909) díky zničující polemice F. X. Šaldy, na kterou Sutnar odpověděl brožurou Sv. Čech a F. X. Šalda, stať obranná (1909). Patří mu zásluha, že do němčiny překládal české básníky – Erbena, Machara, Nerudu, Vrchlického, Čecha. Lit.: Státní vědecká knihovna /Brno/. 1983. nd
Další info URLEncyklopedie dějin města Brna (PhDr. Jaroslav Sutnar)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000051.htm ]