NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šprinc, Antonín, 1887-1925
Narození 9. února 1887, Olomouc (okr. Olomouc)
Úmrtí 23. října 1925, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Husova knihovna Národní jednoty, veřejná knihovna hlavního města Olomouce (nyní Knihovna města Olomouce) (1920-1925)

Biografická pozn. Narozen 9.2.1887 v Olomouci, zemřel 23.10.1925 v Praze. Středoškolský profesor, filolog, knihovník, ředitel veřejné městské knihovny v Olomouci, překladatel, redaktor.
Źivotopis Po maturitě na Slovanském gymnáziu v Olomouci studoval filologii na UK v Praze. Po příchodu do Prahy se zapojil do práce v akademickém klubu Ethos, který šířil humanitní a mravní názory mezi studentstvem i širší veřejností. Brzy také v klubu přednášel. Aby se zdokonalil v němčině, studoval poslední dva semestry na vídeňské univerzitě. V Olomouci pracoval od svých 18 let každé prázdniny ve spolkové knihovně Národní jednoty. Jako středoškolský profesor působil na gymnáziu v Zábřehu na Moravě a na obchodní akademii v Prostějově, kde založil okresní osvětový sbor. 1. srpna 1920 byl pověřen vedením nově zakládané městské knihovny v Olomouci. Knihovnu budoval z fondu knihovny Národní jednoty a několika dalších spolkových knihoven. Měla název Husova knihovna Národní jednoty, veřejná knihovna hlavního města Olomouce. Převzal také spolkové knihovny v olomouckých předměstích a reorganizoval je na pobočky ústředí, zřídil jich celkem sedm. Z jeho podnětu vzniklo samostatné odd. pro mládež, hudební odd. a veřejná čítárna v budově na dnešním nám. Míru. V knihovně pracoval s jedinou výpomocnou silou. Dbal na vzájemné kontakty všech olomouckých knihoven, spolu s kolegy vypracovával směrnice společné práce (ústřední katalog, vzájemné půjčování, regulace nákupů aj.). Byl jedním z prvních učitelů státních knihovnických kurzů. Sám si zvýšil kvalifikaci studiem v tehdejším knihovnickém centru v Lipsku. Byl svolavatelem a organizátorem 1. sjezdu knihovníků veřejných knihoven v Olomouci 17. června 1923. S praktickými poznámkami o činnosti knihovníků lidových knihoven vystupoval na tomto sjezdu, na sjezdech v Moravské Ostravě a v Táboře.
Pořádal četné okresní knihovnické kurzy, svolával porady knihovníků olomoucké župy aktivně působil ve Spolku čs. knihovníků. V Časopise čs. knihovníků zveřejňoval příspěvky o výběru literatury ve veřejných knihovnách, o problematice věcných katalogů, o otázkách četby, zvláště mládeže, o psychologii čtenáře, referoval o zahraničních knihovnách. Kromě příspěvků v knihovnickém tisku publikoval i v jiných kulturně-osvětových periodikách, zvláště v České osvětě a ve Stráži Moravy, jejíž Hlídku národní výchovy a osvěty sám redigoval. Angažoval se v divadelnictví a muzejnictví regionu. V září 1925 odešel na zdravotní dovolenou, zemřel po třetí operaci v nemocnici v Praze-Královských Vinohradech ve věku 38 let. nd
Další info URLVznik Československa - 100 let. 5. část. Antonín Šprinc (Čtenář, 2018, č. 5)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000052.htm ]