NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Ungar, Karel Rafael, 1743-1807
Narození 12. dubna 1743, Žatec (okr. Louny)
Úmrtí 14. července 1807, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Univerzitní knihovna (1780-1807)

Biografická pozn. Narozen 12.4.1743 v Žatci, zemřel 14.7.1807 v Praze. ThDr. PhDr., premonstrát, knihovník, historické práce, publikovány německy.
Źivotopis Gymnázium vystudoval v Žatci. R. 1759 vstoupil do kláštera premonstrátů na Strahově. Studoval filozofii a teologii na arcibiskupské koleji v Praze. Stal se kazatelem na Strahově a zároveň spravoval strahovskou knihovnu a sbírku mincí. Doktorátu filosofie dosáhl v r. 1768. Na univerzitě přednášel teologii. V r. 1780 se stal kustodem Univerzitní knihovny v Praze. V jejím čele stál v letech 1789-1807. Na dlouhou dobu ovlivnil vnitřní členění, uspořádání a zpracování knižních fondů a formování všech agend a činností. Za jeho působení došlo k mimořádnému rozšíření fondů. Velký nárůst přineslo zrušení řady klášterů v Čechách (61 mužských a 13 ženských) Josefem II. (např. svatojiřský klášter v Praze, Třeboň, Zlatá Koruna, Borovany, Krumlov). Nechával si posílat klášterní katalogy a vybíral z nich důležité knihy, hájil české zájmy proti Vídni. Skládal z defektních exemplářů úplné tisky, duplikáty vyměňoval zejména s vídeňskou knihovnou. Přebytečné knihy prodával v dražbách pořádaných knihovnou, aby získal prostředky na zakoupení nových knih. Přičinil se o to, že v r. 1781 bylo zakázáno pálit „kacířské knihy“ na hřbitovech a zároveň vymohl jejich odvádění do Veřejné a univerzitní knihovny. Upravil celkové uspořádání knihovny. Systém, který vycházel z věcné charakteristiky děl a odrážel osvícenskou klasifikaci věd, se udržel až do r. 1950. Ungarovy signatury nebyly zrušeny, slouží dodnes. Z bohemikálních fondů vytvářel nové oddělení – Národní knihovnu (Bibliotheca Nationalis), která obsahovala spisy rodilých Čechů a Moravanů vytištěné kdekoli a v jakémkoli jazyce a knihy vytištěné v Čechách a česky psané.
K jejímu pravidelnému doplňování vymohl r. 1781 odevzdávání povinného výtisku od pražských tiskařů (první povinný výtisk v habsburské monarchii), r. 1807 od všech tiskařů z území Čech. Hned od počátku jeho působení byly pořizovány katalogy podle jednotlivých oborů. Byl zaveden přírůstkový katalog a místní seznamy. Kromě knihovnických prací se staral o opravy a úpravy knihovny, navrhl soubor protipožárních opatření, připravil evakuační plány pro případ válečného ohrožení Prahy. V r. 1782 byla otevřena nová čítárna, 1785 byl vydán podrobný čítárenský řád. Je autorem prací Versuch einer Geschichte der Bibliotheken in Böhmen (1785) a Neue Beiträge zur alten Geschichte der Buchdruckerkunst in Böhmen (1795). Na základě zformovaného fondu mohl přistoupit k sestavování první retrospektivní bibliografie bohemikální literatury. Připravil rozsáhlý soupis a rejstříky, ale ze zamýšleného díla Allgemeine Böhmische Literatur vyšel tiskem jen první díl – přesný popis 24 vydání českých biblí (1786). V letech 1776-1780 vydával Balbínova Bohemia docta. Byl členem Učené společnosti, určitou dobu jejím jednatelem, později ředitelem. V letech 1788-1789 byl děkanem filozofické fakulty, 1789-1790 vykonával funkci rektora univerzity. Jako významná osobnost vítal v knihovně slavné návštěvy – např. W. A. Mozarta a švédského krále Gustava Adolfa IV. Zachoval se exemplář jeho osobní pečeti, která je heraldicky významná. Lit.: OSN. Díl 26. 1908. – Kalousek, J.: Děje Královské české společnosti náuk. 1885. - Rukověť tištěných knihovních fondů NK ČR. 2006. – Čtenář, 1987, č. 12, s. 414. – Miscellanea , 4/1987, s. 360-369. – Ročenka Universitní knihovny 1957, 1958, s. 5-47. nd
Další info URLBulletin SKIP, 2004, 1
URLGéniové církve a vlasti (Karel Rafael Ungár)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000056.htm ]