NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Foch, Václav, 1886-1965
Narození 14. února 1886, Třeboň (okr. Jindřichův Hradec)
Úmrtí 1. června 1965, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1920-1948)

Biografická pozn. Narozen 14.2.1886 v Třeboni, zemřel 1.6.1965 v Praze. PhDr., středoškolský profesor, knihovník, komentáře ke starým tiskům, knihovnická literatura, překlady z ruštiny.
Źivotopis Na Karlově univerzitě vystudoval filozofii, poté působil jako středoškolský profesor. Od 19. dubna 1920 se stal praktikantem Veřejné a univerzitní knihovny (od roku 1995 Národní knihovna České republiky), kde byl přidělen do konzervačního oddělení vedeného JUDr. Karlem Randém. Doktorem filozofie byl prohlášen roku 1925. V roce 1929 vyšel jím a Josefem Bečkou redigovaný Soupis cizozemských periodik v knihovnách ČSR. Spolu s Karlem Randé a Jaroslavem Drtinou po mnoho let zpracovával Bibliografický katalog Československé republiky. Tak jako u mnoha jiných pracovníků tehdejší Veřejné a univerzitní knihovny, i u Václava Focha došlo k přesahu zájmů, mimo rámec knihovnictví upínal se k literární historii.V roce 1925 napsal obsáhlou studii Kvantita, její rozbor a svědectví v rukopisném sborníku Řehoře Hrubého z Jelení z roku 1513 a v roce 1929 vydal Tomáše Štítného knížky o hospodářství, o hospodyni a o čeledí s vlastními poznámkami a studií o Štítném. Po odchodu Randého do Brna stanul v čele Národní knihovny. V roce 1941 byl vedoucím konzervačního oddělení Národní a universitní knihovny a redaktorem Bibliografického katalogu.Rozhodnutím prezidenta ČSR z 31. března 1947 byl jmenován vrchním radou archivní a knihovní služby se zpětnou účinností od 28.října 1938. Avšak již následujícího roku 1948 byl výnosem ministerstva školství a osvěty zproštěn činné služby.mr

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 00 / 000000081.htm ]