NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Brtová, Bohuslava, 1925-1999
Narození 22. ledna 1925, Březnice (okr. Strakonice)
Úmrtí . 1999
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1950-1953)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Základní knihovna ČSAV (nyní Knihovna Akademie věd ČR) (1953-1995)

Biografická pozn. Narozena 22. 1. 1925 v Březnici - okres Strakonice, zemřela 1999. PhDr., knihovnice, bibliografie, články z dějin knihtisku.
Źivotopis Po celý svůj profesní život se zabývala národní retrospektivní bibliografií tisků ze 16.-18. století: v letech 1950 – 1953 v Národní knihovně, 1953 – 1995 v Základní knihovně ČSAV (dále jen ZK ČSAV, od r. 1994 Knihovna Akademie věd ČR). Po ukončení studií byla v r. 1950 přijata dr. Františkem Horákem do redakce Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Vstoupila do přípravy Knihopisu v době, kdy byly k tisku připravovány sešity VI. části, tj. záznamy pod záhlavími P-Píseň, na jejichž doplnění se výrazně podílela. S redakcí Knihopisu přešla v roce 1953 do ZK ČSAV a až do r. 1967 pokračovala v bibliografickém zpracování knihopisných záznamů pro zbývající svazky. Po vydání posledního z nich se v roce 1967 v ZK ČSAV připojila k bibliografům, sestavujícím retrospektivu cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800 shromažďování údajů k této části národní bibliografie inicioval v roce 1955 tehdejší vedoucí redaktor Knihopisu F. Horák a po jeho odchodu z ČSAV r. 1967 bylo pro tento úkol ustaveno oddělení, které B. Brtová v letech 1968-1983 vedla a opustila je až r. 1995. V letech 1967-1980 byla jednatelkou odborné komise pro Soupis (nyní Bibliografii) cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800. V 80. letech se externě vrátila ke Knihopisu – po smrti F. Horáka byla novou redakcí v r. 1983 požádána, aby provedla odborné posouzení knihopisné pozůstalosti. Kromě pečlivého a obsáhlého zhodnocení rukopisného materiálu sestavila ještě pro knihopisnou redakci k vydaným svazkům Seznam zkratek a ústavů, registrovaných u knihopisných záznamů, a Seznam odborné literatury, citované v Knihopisu jako bibliografický zdroj (oba seznamy zůstaly v rukopise).
V letech 1984-1985 své zkušenosti a poznatky z práce na Knihopisu uplatnila v odborné komisi pro Knihopis, řešící otázku jeho dalšího pokračování. Ze zaujetí bibliografickými popisy se nanejvýš nerada nechávala odvádět k jiným tématům: v roce 1979 si jen krátkým příspěvkem připomněla výsledky své disertační práce o tiskaři Janu Güntherovi (Počátky prostějovského knihtisku. Štafeta, kulturně politický časopis Prostějovska 11, 1979, č. 1) publikovala podrobné zprávy o postupu prací na bibliografii bohemikálních cizojazyčných tisků ze 16.-18. století (vyšly ve Vědeckých informacích ČSAV v letech 1973, 1975 a 1977), soupisy tisků z fondu ZK ČSAV (Soupis tisků 16. století, spolu s A. Baďurovou, 1987, Dodatky ke Knihopisu, 1990 a Díla J. A. Komenského, 1991). V r. 1989 se podílela na kolektivním vydání Bibliografie spisů Bohuslava Balbína vytištěných do r. 1800. V komeniologické heuristice přispěla svou typicky zodpovědnou pečlivostí ke vzniku dvou bibliografických projektů: o výsledky prvního se přičinila ve spolupráci s S. Vidmanovou (Seznam děl J. A. Komenského uchovaných pouze v zahraničí - tisky do r. 1670, Studia Comeniana et historica 18, 1978), druhý sice opustila nedokončený, ale díky novým technologiím mohly být kolektivně doplněné záznamy zpřístupněny dodatečně (Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných před rokem 1800, CD, 2007).

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000117.htm ]