NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Valenta, Vojtěch, 1850-1910
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Českého a Německého polytechnického ústavu království Českého (od r.1879 Knihovna vysokých škol technických) (1873-1907)

Biografická pozn. Narozen v roce 1850, zemřel v roce 1910. Skriptor ve společné knihovně Českého a Německého polytechnického ústavu království Českého.
Źivotopis O jeho životopisných datech, vzdělání a event. činnosti jinde než v knihovně nejsou zaznamenány informace ani v archivech ani v publikacích. Je však pravděpodobné, že byl synem Josefa Valenty (1818-1894), který studoval mimo jiné na polytechnickém ústavu v Praze a byl pak asistentem a profesorem matematiky na české reálce v Praze, od r. 1872 ředitelem gymnázia v Praze ve Spálené ulici. Vojtěch Valenta byl pověřen funkcí zatímního skriptora ve společné knihovně Českého a Německého polytechnického ústavu království Českého (od r.1879 Knihovna vysokých škol technických) v listopadu 1873 po odchodu předchozího skriptora Josefa Weselého. Definitivně byl do funkce skriptora jmenován místodržitelstvím přípisem č. 63645 z 26.10. 1875. V přírůstkových seznamech historického fondu Státní technické knihovny v Praze je předání Weselým a převzetí Valentou datováno 12.8. 1874. Jeho hlavní zásluhou je zpracování a vydání svazkového tištěného katalogu celého fondu knihovny v české a německé verzi. V r. 1898 byl vydán svazek obsahující záznamy o knižní a časopisecké literatuře zařazené do fondu knihovny od jejího vzniku v r. 1831 do konce roku 1893, v dodatku vydaném r. 1905 jsou záznamy o literatuře zařazené do fondu v l. 1894-1903. Záznamy v obou svazcích katalogu jsou uspořádány v 19 oborových skupinách členěných do mnoha podskupin ve 2 hierarchických úrovních, uvnitř jednotlivých podskupin abecedně podle autora nebo prvního slova názvu. 19 hlavních oborových skupin je označeno římskými číslicemi I-XIX, první nižší úroveň podskupin velkými písmeny abecedy a druhá nižší úroveň podskupin malými písmeny abecedy.
Třídění bylo vytvořeno členy profesorských sborů obou polytechnických ústavů pravděpodobně již před r. 1865 pro uspořádání příručky v čítárně přístupné i studentům otevřené od r. 1865. Úplný přehled notace a názvů skupin a podskupin tohoto třídění je otištěn na začátku obou částí katalogu. Hlavní svazek katalogu obsahuje na konci Rejstřík abecední k seznamu materií, což jsou jména autorů nebo první slova názvů, avšak bez odkazu na oborovou skupinu nebo stranu a neuvádí ani signatury. Dále je na konci uveden Ukazatel (Index). Číslice a písmena znamenají oddělení vědeckého rozvrhu, což je abecední seznam předmětových hesel s uvedením notace systematického třídění. Strana, na které se hledaná skupina a podskupina v katalogu nalézá, se však musí vyhledat v přehledu třídění otištěném na začátku svazku. Dodatek ke katalogu má na konci Abecední jmenný a věcný rejstřík, obsahující jména autorů nebo první slova názvů a předmětová hesla, neobsahuje však odkazy na oborovou skupinu nebo podskupinu nebo stranu a neuvádí ani signatury. V r. 1903 byl V. Valenta povýšen do funkce kustoda zásluhou profesorského sboru České vysoké školy technické, který podal návrh již v r. 1896. Po 34 letech působení v knihovně odešel v r. 1907 do penze.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000120.htm ]