NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bidlas, Miroslav, 1910-1990
Narození 25. prosince 1910, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 26. dubna 1990, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Historický klub
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Československo-sovětský institut ČSAV (1953-1962)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1963-1974)

Biografická pozn. Narozen 26.12.1910 v Praze, zemřel 26.4.1990. Knihovnický pracovník, autor překladu z němčiny a statí o historii česko-ruských a československo-sovětských vztahů.
Źivotopis Již za studentských let na FF UK přispíval do studentských i jiných časopisů – do Studkoru (Studentská korespondence), do Činu redigovaného M. Majerovou, do Václavkova Indexu. Ve válečných letech pak do Lidových novin, kde zveřejnil část svých překladů básní R. M. Rilkeho. Po několik let byl knihovníkem Historického klubu v Praze. Zasloužil se o uspořádání cenné knihovny Klubu, uložené původně v Klementinu, později přemístěné do budovy FF UK. Po r. 1945 pracoval jako nakladatelský redaktor, v letech 1953-1962 působil v Československo-sovětském institutu ČSAV až do jeho reorganizace. V r. 1963 přešel do Státní knihovny ČSR. Zde se zabýval soupisem zahraničních periodik. Byl zástupcem ředitele Slovanské knihovny a od r. 1970 až do odchodu do důchodu v r. 1974 byl ředitelem Národní knihovny. Zabýval se publicistikou a v poválečném období redakční a historiografickou činností. Její všeobecně politické a kulturní zaměření se přesunulo k tematice dějin česko-ruských vztahů zejména v období 50.-70. let 19. stol. Dokumentují to práce Dějiny česko-ruských vztahů 1770-1917 (s kol.) a Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků (s M. Postlerem a J. Procházkou, 3 sv. 1965-1976). Uveřejnil řadu fundovaných historických prací v časopisech Sovětská věda – historie, Slovanský přehled, Časopis Národního muzea, Čs. rusistika, Slovanské štúdie, Slavia, Slavjanskaja filologija a v různých sbornících. Byl znalcem dějin českoruských vztahů. nd

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000138.htm ]