NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bohatcová, Mirjam, 1919-2007
Odkaz. forma Bohatcová-Daňková, Mirjam, 1919-2007
Daňková, Mirjam, 1919-2007
Narození 28. června 1919, Libštát u Semil (okr. Semily)
Úmrtí 22. srpna 2007, Krabčice pod Řípem (okr. Litoměřice)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1941-1952)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Kabinet filologické dokumentace ČSAV (později součást Ústavu české literatury) (1952-?)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Artie (1972-1976)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK (1991-1998)

Biografická pozn. Narozena 28.6.1919 v Libštátu u Semil, zemřela 22.8.2007. PhDr., knihovnice, publikace o starých tiscích.
Źivotopis Po uzavření vysokých škol vykonala státní zkoušky na knihovnické škole. Do Knihovny Národního muzea (KNM) nastoupila v r. 1941. Byla pracovnicí odd. rukopisů a starých tisků. V r. 1949 ukončila studia pomocných věd historických a českých dějin disertací Bratrské tisky ivančické a kralické. V KNM působila do r. 1952, kdy odešla do Kabinetu filologické dokumentace ČSAV. Kabinet, v r. 1955 připojený k Ústavu české literatury, byl v r. 1961 zrušen, staré tisky ustoupily z pracovní náplně Bohatcové. Byla převedena do dokumentačního odd. Čs.-sovětského institutu a později Ústavu jazyků a literatur, neměla pro své výzkumné zaměření prostor, s obhajobou připravené kandidátské práce Pavel Olivetský, první tiskař v Litomyšli a zakladatel významné tiskařské linie Olivetských musela čekat až do roku 1965. Čtyři roky před odchodem do důchodu (1972-1976) strávila v umělecké redakci Artie. V letech 1991-1998 vedla v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK knihovědný seminář. Po mnohaleté pauze se ve studijním programu objevila tato specializace a studenti si vyžádali Bohatcovou, která pak působila jako externistka. Ze semináře vzešlo 23 diplomových prací, které pod jejím vedením dále rozšířily znalosti o českých tiskařích. Zasloužila se o renesanci studijního oboru knihovědy. Její bibliografie dosahuje na 200 záznamů. Monografie, časopisecké a sborníkové studie se věnují české knižní kultuře před r. 1800. Jejím hlavním zájmem byla doba předbělohorská a literární činnost Jednoty bratrské. Věnovala se také bádání komeniologickému. Jako spoluautorka i jako vedoucí redaktorka autorského kolektivu figuruje u publikace Česká kniha v proměnách staletí (1990).
Tato odborná a zároveň populárně vědecká kniha získalaocenění Českého literárního fondu. Různé studie publikovala v cizojazyčných sbornících a v uznávaných zahraničních odborných časopisech, za 25letou spolupráci byla jmenována členkou Gutenberg-Gesellschaft v Mohuči. Měla redakční a autorský podíl na svazku komentářů k německému faksimile Bible kralické (Paderborn 1992) a průběžnou autorskou účast na heslech pro 2. přepracované vydání oborového slovníku Lexikon des gesammten Buchwesens (Stuttgart 1987-). Poslední svá tvůrčí léta, poznamenaná již nemocí, strávila nad přípravou knihy Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů (Praha 2005). V roce 1999 obdržela čestnou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve společenských vědách, udělenou Akademií věd ČR, a v roce 2002 pamětní medaili Z.V. Tobolky udělenou Nadací knihoven a Sdružením knihoven ČR.nd
Medaile a ocenění Medaile Josefa Dobrovského (1999)
Medaile Z. V. Tobolky (2002)
Další info URLWikipedie (Mirjam Bohatcová)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000139.htm ]