NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Čejchan, Václav, 1904-1973
Narození 13. dubna 1904, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 23. dubna 1973, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanská knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1925-1935)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo vnitra (archiv) (1939-1948)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanská knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1948-1949)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1950-1954)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Československo-sovětský institut ČSAV (1954-1968)

Biografická pozn. Narozen 13.3.1904 v Praze, zemřel 23.4.1973 tamtéž. PhDr., knihovník, historik, spisy o vzájemných slovanských vztazích, překlady ze slovanských jazyků.
Źivotopis Narodil se v rodině pekařského dělníka. Po maturitě na gymnáziu se zapsal jako posluchač historie na Filozofickou fakultu UK, kde se stal v letech 1923–1927 žákem historiků Gollovy školy Josefa Šusty, Václava Novotného a Jaroslava Bidla. Jeden rok navštěvoval Státní archivní školu, V r. 1928 dosáhl titulu PhDr. V letech 1929–1931 absolvoval knihovnický kurs. V letech 1925–1935 pracoval ve Slovanské knihovně, v letech 1935–1938 v Ruském zahraničním historickém archivu, v letech 1939–1948 v Archivu ministerstva vnitra. V letech 1948–1949 působil jako ředitel Slovanské knihovny a v r. 1949 byl pověřen správou Univerzitní knihovny od podzimu 1949, 1950–54 byl ředitelem Univerzitní (dnes Národní) knihovny. Od 1954 pracoval jako vědecký pracovník Československo-sovětského institutu ČSAV, od 1964 v Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV. 1968 byl penzionován. Zabýval se českými dějinami 19. století ve vztahu ke slovanské otázce, zvláště pak revolučním děním 1848–49, hlavní pozornost věnoval českým radikálům a osobě Michaila Bakunina. Druhou oblastí jeho badatelského zájmu se staly později dějiny česko-ruských vztahů, podílel se na jejich syntetickém zpracování, přípravě vědecko-popularizačních publikací a souborném vydání dokumentů. Nejvíce publikoval v časopisech a sbornících, zejména ve Slovanském přehledu. Byl autorem řady hesel z oboru slovanských dějin v Ottově slovníku naučném nové doby. Překládal z ruské, ukrajinské, polské a slovinské odborné literatury. Jiří Vacek

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000141.htm ]