NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jurdová-Herelová, Zdeňka, 1939-
Odkaz. forma Jurdová, Zdeňka, 1939-
Narození 16. července 1939, Ostrava (okr. Ostrava-město)
Místo působení Ostrava (okr. Ostrava-město) - Krajská lidová knihovna v Ostravě (nyní Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě) (1956-1960)
Slezská Ostrava (okr. Ostrava-město) - Místní lidová knihovna (1960-1971)
Ostrava (okr. Ostrava-město) - Státní vědecká knihovna v Ostravě (nyní Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě) (1971-1995)

Biografická pozn. Narozena 16. 7. 1939 v Ostravě. Knihovnice, ředitelka Státní vědecké knihovny v Ostravě v letech 1974-1995.
Źivotopis Do roku 1988 Jurdová. Po maturitě na jedenáctileté střední škole (1956) nastoupila do Krajské lidové knihovny v Ostravě (později Knihovna města Ostravy). Prošla všemi odděleními, delší dobu byla v odd. metodiky. Po řadě odborných kurzů (např. šestitýdenní kurz ve škole MŠK v Ládví u Prahy) nastoupila v r. 1960 jako vedoucí lidové knihovny ve Slezské Ostravě. Při zaměstnání studovala na SKŠ Brno a na katedře knihovnictví a informatiky FF UK. Obhájila diplomovou práci Využívání knihovních fondů ve střediskovém systému knihoven (1974). V r. 1983 získala titul PhDr. V r. 1971 přešla do odd. služeb SVK v Ostravě (SVKOS), po dokončení vysokoškolského studia byla jmenována ředitelkou SVKOS. Tuto funkci vykonávala v letech 1974-1995. Za jejího vedení byla po vybudování reprografického pracoviště zavedena krajská katalogizace pro lidové i další odborné knihovny včetně distribuce záznamů v požadovaném množství (od 1974). Od r. 1978 převzala SVKOS od SVK v Olomouci krajskou metodickou funkci pro knihovny jednotné soustavy, rozšířila ji i na střediska VTEI a odborné knihovny kraje. Byly pořádány kurzy, semináře a další vzdělávací akce pro odborné pracovníky knihoven, proběhlo několik ročníků pomaturitního nástavbového studia SKŠ v Brně v dislokované třídě v Ostravě. Herelová měla podíl na zpracování návrhu na centralizaci veřejných knihoven. Základní ideje Z. Chaloupky rozpracovávala do konkrétních knihovnických postupů, které byly pak upřesňovány v experimentálních okresech Bruntál a Nový Jičín. Podílela se na vyhodnocení experimentu a na zpracování příručky pro zavádění systému. Zpracovávala materiály pro MK ČSR, SK ČSR a ostatní kraje.
Její koncepce cirkulace výměnných knihovních souborů v rámci středisek byla cenným racionalizačním opatřením. Po neúspěšných pokusech o výstavbu nové budovy knihovny byl ve dvou etapách (1975-1981) vybudován odlehčovací sklad knih s kapacitou cca 150 000 sv., ve kterém byly zřízeny (po dobu 8 let) i půjčovní služby pro uživatele. Od r. 1985 se angažovala při realizaci výzkumného úkolu Automatizace knihovnicko-bibliografických procesů v JSK i při následné automatizaci SVKOS. Byla členkou krajské soutěžní komise pro soutěž BVLK. Publikovala články v časopisech Z knihovnické praxe, Knihovnictví a bibliografie, Čtenář a také v Technické knihovně, kde byla 8 let členkou redakční rady. Přednášela v kurzech a na školících akcích, příležitostně na FF UP v Olomouci a Slezské univerzitě v Opavě. Autorizovaná verze nd Od roku 1981 byla činná ve funkci přísedící u soudu, zajímala se o antiku a ruční práce.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000147.htm ]