NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kneidl, Pravoslav, 1927-2003
Narození 12. ledna 1927, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 4. listopadu 2003, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1955-1964)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Památník národního písemnictví (1952-1955, 1964-1992)

Biografická pozn. Narozen 12.1.1927 v Praze, zemřel 4.11. 2003 v Praze. PhDr., ředitel knihovny Památníku národního písemnictví. Práce v oboru a v oblasti teatrologie.
Źivotopis Vysokoškolská studia na Filozofické fakultě UK ukončil v r. 1952 doktorátem. Nastoupil do nově zřizovaného muzea české literatury – Památníku národního písemnictví, aby se tu podílel na zpracování starých klášterních svozových knihoven. Úkolem bylo základní roztřídění: oddělit rukopisy, prvotisky, vzácné tisky a bohemika. V letech 1955-1964 pracoval v knihovně Národního muzea jako vedoucí odd. zámeckých knihoven. Budoval také souborný katalog těchto knihoven. Poté nastoupil na dobu 10 let jako vedoucí Strahovské knihovny Památníku národního písemnictví. V letech 1967-1969 se stal zástupcem ředitele této instituce, z níž pak musel na čas odejít. V letech 1990-1992 se stal ředitelem Památníku. Odborně vedl síť zámeckých knihoven, řídil budování Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou, později pak rozšiřování expozice této instituce a instalaci řady významných výstav v prostorách muzea. V této výstavní činnosti pokračoval jako vedoucí knihovny Památníku národního písemnictví a jako ředitel Památníku. Jeho bibliografie obsahuje více než 20 knižně vydaných děl. Kromě výstavních katalogů vyšla jeho bohatě ilustrovaná práce Česká grafika v ilustracích letáků a písniček (1988). Dějinám knihy se věnoval v publikaci – Z historie evropské knihy (1989), svým podílem obohatil soubornou publikaci Česká kniha v proměnách staletí (M. Bohatcová …1990). Jeho kapitola Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven je obsažena v knize Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin (Cejpek, J. – Hlaváček, I. – Kneidl, P. 1998). Vykonával rozsáhlou redakční činnost, nejvýznamnější bylo redigování 21 svazků sborníku Strahovská knihovna.
V r. 1990 byl přizván, aby jako externí učitel přednášel v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK výběrové přednášky knihovědného zaměření. Byl znalcem nejen rukopisů, starých a vzácných tisků, ale i tisků krásných. Zasloužil se o vznik soutěže o nejkrásnější knihu roku a když byla později zrušena, zasadil se o její obnovení. Byl členem Spolku českých bibliofilů, v letech 1995-2003 jeho předsedou. Měl významný podíl na ediční činnosti spolku, sám připravil vydání řady hodnotných bibliofilských tisků.nd.
Další info URLWikipedie (Pravoslav Kneidl)
URLPravoslav Kneidl (1927-2003) (Bulletin SKIP, 2005, číslo 3)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000155.htm ]