NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kratochvíl Ladislav, PhDr., 1907-
Narození 26. srpna 1907, Mladá Boleslav

Źivotopis Na Filozofické fakultě UK studoval literaturu a filozofii, později absolvoval Tobolkovy knihovnické kurzy. Během studia pobýval v zahraničí, ve Štrasburku poznal práci vědecké knihovny. Vykonával pomocné práce v Pedagogické knihovně Komenského, tehdy umístěné v Klementinu. Po studiích do této knihovny nastoupil. Na vysokoškolské místo se dostal v r. 1933. Mohl řešit i zásadní úkoly. Ředitel K.J. Beneš, který mu nechával velké pravomoci, byl v letech 1941-1945 vězněn, takže Kratochvíl knihovnu fakticky řídil. Oficielně se stal ředitelem v r. 1946 a funkci vykonával až do odchodu v r. 1952. Knihovnu chtěl vybudovat jako skutečnou vědeckou knihovnu – vymohl výběrový povinný výtisk, systematicky doplňoval zahraniční literaturu, prosadil rekatalogizaci celého fondu, zvolil nové řešení předmětového katalogu, zabýval se normováním práce v knihovnách. Krátce působil ve Výzkumném osvětovém ústavu v Praze. Vybudoval zde studijní odd. a odbornou osvětovou knihovnu, staral se o ediční činnost. Pomáhal také metodickému kabinetu pro knihovny osvětového charakteru. V r. 1955 nastoupil do sekretariátu UNESCO v Paříži jako referent pro kulturní informace. V r. 1958 se vrátil a ve Státní knihovně ČSR byl pověřen vedením nově zřízeného odd. mezinárodní výměny publikací. Vybudoval ho jako celostátní ústředí, snažil se po stránce odborné, organizační i informační postupovat podle světových vzorů, které poznal. Svou koncepci důsledně prosazoval včetně rozdělování devizových prostředků na nákup zahraniční literatury a celostátní evidence i koordinace nově získané zahraniční literatury ve vědeckých knihovnách. Z těchto jeho zkušeností vzniklo vysokoškolské skriptum Texty k mezinárodní výměně publikací (1968). Jeho jazykové
znalosti a stylistická pohotovost se projevily v jeho literární, publicistické a informační činnosti. Publikoval referáty, články i studie v odborných časopisech. V r. 1968 spolupracoval ještě při otevření Francouzské knihovny a odešel do důchodu. Na vysokých školách přednášel filozofii výchovy a dějiny pedagogiky. Napsal řadu pedagogických monografií, tři svazky dějin české pedagogiky. Věnoval se uměleckému a životnímu slohu své generace, což se také promítlo do jeho publikační činnosti. Lit.: Čtenář, 1982, č. 8-9, s. 310-312. – Knihovnictví a bibliografie, 1988, č. 2, s. 16-17. – Ročenka SK ČSR 1977/78, 1980, s. 227. – Zpravodaj SK ČSR, 1982, č. 3, s. 30-33; 1987, č. 4, s. 47-48. nd

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000158.htm ]