NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kuba, Jaroslav, 1903-1976
Narození 29. prosince 1903, Plzeň (okr. Plzeň-město)
Úmrtí 22. června 1976, Plzeň (okr. Plzeň-město)
Místo působení Plzeň (okr. Plzeň-město) - Státní vědecká knihovna v Plzni (1950-1970)

Biografická pozn. Narozen 29. 12. 1903 v Plzni, zemřel 22. 6. 1976 v Plzni. Ředitel Státní vědecké knihovny v Plzni, pedagog, publikace v oboru.
Źivotopis Původně byl učitelem. V r. 1928 převzal funkci tajemníka inspektora státních škol a knihovníka Státní obvodové knihovny v Sušici. V r. 1939 se stal tajemníkem okresního školského výboru v Českých Budějovicích, v r. 1942 přešel do funkce okresního školního inspektora v Třeboni, později v Českých Budějovicích. V r. 1945 se dostal do funkce okresního knihovnického inspektora v Plzni, přičinil se o obnovení práce knihoven a jejich rozvoj. Měl podíl na koordinaci knihovnické práce v západních Čechách. V r. 1950 byl pověřen vedením právě založené Státní vědecké knihovny v Plzni. Po pětileté adaptaci (1953-1958) budovy bývalého gymnázia a kláštera u sv. Anny byla knihovna v r. 1959 otevřena veřejnosti. Byla to tehdy jedna z nejlépe umístěných a nejúčelněji zařízených vědeckých knihoven. Kubovým přičiněním byla vybavena ve své době nejmodernější technikou jako byla potrubní pošta, dopravník knih, moderně zařízená fotodílna a knihařská dílna, kde se prováděly i restaurátorské zásahy na starých tiscích. Koordinoval požadavky z celého kraje na získávání literatury z dovozu. Aby byl zajištěn co nejširší výběr a sortiment byl ve styku s vysokými školami, závody a ústavy. Zřídil odd. technické literatury, kde si zájemci mohli projít i patentové spisy a normy. V r. 1965 bylo v knihovně vytvořeno oblastní středisko patentové literatury s mnoha uživateli z celého regionu. Zavedl nové pracovní postupy, které zrychlily zpracování knih. Sovětské BBK nahradil mezinárodním desetinným tříděním. Velký význam přikládal službám čtenářům, dbal o jejich kvalitu, byla použita nová výpůjční technika.
Zasadil se o organizování knihovnických kurzů pro pracovníky z jiných oborů, a to nejen pro pracovníky SVK, ale i pro budoucí knihovníky z celých západních Čech. Jeho zásluhou bylo při SVK v r. 1964 otevřeno konzultační středisko Střední knihovnické školy v Praze. Byl členem ÚKR. V r. 1970 musel v rámci „normalizace kulturního života města Plzně“ z knihovny odejít. nd

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000161.htm ]