NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kunc, Jaroslav, 1912-1983
Pseudonym Vítod, Ivan, 1912-1983
Tmáň, Jiří, 1912-1983
Narození 9. prosince 1912, Knížkovice (Zdice-K.) u Berouna
Úmrtí 5. května 1983, Praha

Biografická pozn. Narozen 9.12.1912 v Knížkovicích u Berouna, zemřel 5.5.1983 v Praze. PhDr., knihovník, literární historik a publicista, bibliografické a knihovnické příručky a studie, tvůrce biografické kartotéky.
Źivotopis Po maturitě na reálném gymnáziu v Berouně (1931) studoval rok na Právnické fakultě UK a zároveň absolvoval Státní knihovnickou školu v Praze. Při zaměstnání studoval na Filozofické fakultě UK (1934-1938) slovanskou filologii a srovnávací literatury západoevropské. V r. 1933 nastoupil do Ústřední knihovny hl. města Prahy a prošel všemi základními úseky knihovnické práce (pobočka, katalogizace, ústřední půjčovna). V r. 1949 se stal ředitelem. Už v tomto období vytvořil dva velké bibliografické soupisy: S knihovnou bezprostředně souvisí Knižní novinky 1935-1947 (1948), zatímco práce Jak číst a psát jména cizích spisovatelů (1942) a zejména Slovník soudobých českých spisovatelů 1918-1945 (disertační práce – titul PhDr. 1946) rámec knihovnického působení přesahují. Na slovníku pracoval celou válku, excerpoval encyklopedie, sborníky, časopisy, noviny. Kromě toho byl autorem řady výběrových bibliografií. Přechod do tehdy samostatné Národní knihovny v r. 1950 mu umožnil soustředit se na bibliografické úkoly. Byl přijat jako hlavní bibliograf. Od r. 1955 byl náměstkem ředitele, v letech 1957-1970 ředitelem Národní knihovny a náměstkem ředitele Státní knihovny ČSR. Nejprve anotoval knihy pro Bibliografický katalog ČSR, v r. 1953 založil a zpočátku redigoval národní analytickou bibliografii Články v českých časopisech. Pořídil pro tuto bibliografii pravidla popisu, stanovil zásady výběru a třídění materiálu. Pracoval na soupisech Přehled české bibliografické literatury 1945-1955 a Patnáct let české knihovnické literatury. Patří mu zásluhy za to, že do Bibliografického katalogu ČSSR postupně zařadil soupisy plakátů, samostatné grafiky a map, slepeckého tisku, gramofonových desek, skrytých bibliografií, zahraničních
bohemik, kandidátských a doktorských disertací. Po více než deset let vycházela Bibliografie čs. knihovnictví, bibliografie a VTEI. Věnoval se evidenci bibliografie v přehledu plánovaných bibliografických publikací Česká bibliografie v roce ... Jako zvláštní sešity BK ČSSR vyšly i Přehled české bibliografické literatury 1945-1955 (1956), slovník pseudonymů Vlastním jménem … a tři přehledy úmrtí českých autorů Kdy zemřeli …(1957, 1963, 1966). Podílel se na vzniku výběrové ústřední katalogizace. Svou práci v oblasti dějin české literatury završil několikasvazkovou Českou literární bibliografií 1945-1963, která vycházela v letech 1963-1967 s podnázvem Soupis článků, statí a kritik z knižních prací a periodického tisku let 1945-1963 k dílům autorů 19. a první poloviny 20. stol. Práce je dovedena až do r. 1966. Pozornost věnoval bibliografii slovanských literatur. Vydal dva biobibliografické slovníky: Slovník soudobých českých spisovatelů 1918-1945 (1947) a Slovník českých spisovatelů beletristů 1945-1956 (1957). V letech 1958-1970 řídil Edici Národní knihovny. Do edice zařadil také sborníky statí a materiálů Česká bibliografie. Tento sborník v r. 1959 založil a jeho první tři svazky sám redigoval. Byl členem redakčních rad časopisů Knihovna, Knihovník a Bibliografický časopis, sám do těchto časopisů přispíval. S externím pedagogickým působením na vysoké škole je spojen jeho učební text Bibliografie krásné literatury (1957). Byl členem ÚKR, předsedou její bibliografické komise. Byl členem Čs. komise pro spolupráci s UNESCO, v té funkci se účastnil řady zahraničních porad. Účastnil se několika zasedání bibliografické komise IFLA. V r. 1979 odešel do důchodu, ale pracoval v knihovně dál na částečný úvazek. Lit.:
LČL. Sv. 2. 1993. – Česká bibliografie. Sv. l0. 1972, s. 403-406; Sv. 15. 1977, s. 201-203; Sv. 21, 1985, s. 7-8. – Knihovnictví a bibliografie, 1977, č. 6, s. 98-99; 1983, č. 1, s. 14-18. – Ročenka SK ČSR 1977/78, 1979, s. 228-229. – Zpravodaj SK ČSR, 1977, č. 6, s. 23-24; 1982, č. 6, s. 45-47; 1983, č. 3, s. 30-31. nd

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000162.htm ]