NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Málek, Rudolf, 1919-2001
Pseudonym Polický, 1919-2001
Narození 19. října 1919, Police u Jemnice (okr. Třebíč)
Úmrtí 2. ledna 2001, neznámo (okr. neznámo)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Městská knihovna v Praze (1945-1969)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Akademie múzických umění v Praze (1970-1994)

Biografická pozn. Narozen 19.10.1919 v Polici u Jemnice, zemřel 2. 1. 2001. PhDr., knihovník, publikační a redakční činnost z oboru.
Źivotopis Poprvé se do Městské knihovny v Praze dostal jako student 1. roč. FF UK, když byly uzavřeny vysoké školy. Pracoval zde do května 1942. Vrátil se sem již v červnu 1945, začínal od základních knihovnických činností, byl také pověřen redakcí časopisu Knihy a čtenáři. V poválečných letech při zaměstnání dostudoval obor filozofie-francouzština. K této kombinaci vystudoval obnovené knihovnické kurzy a získal doktorát filozofie. V r. 1948 odešel nuceně na rok na Ostravsko. V r. 1953 se stal iniciátorem pořádání literárních, divadelních a hudebních večerů MěK. Od r. 1957 již jako ředitel podporoval navazování mezinárodních vztahů, což bylo v 50. letech ještě obtížné, ale v 60. letech byly možnosti navazovat styky s knihovnami západních zemí. Do Čtenáře napsal sérii článků o návštěvách zahraničních knihoven. Jeho úsilí o překonání mezinárodní izolace vyvrcholilo uspořádáním Mezinárodního sympozia o poslání, organizaci a činnosti veřejných knihoven ve velkoměstech. MěK je připravila v r. 1966 pod jeho vedením ve spolupráci s ÚKR a sekcí veřejných knihoven IFLA. Toto setkání dalo podnět k založení mezinárodního sdružení veřejných knihoven velkých měst INTAMEL, Málek se stal vicepresidentem. Jako ředitel prováděl postupně rekonstrukce a modernizace všech odd. MěK. Rozrostla se síť pražských městských knihoven, ukazatele činnosti se zvyšovaly. V ústředí vzniklo tiskové a propagační odd. pro styk s masmédii, pro pořádání výstav a dotváření estetického vzhledu knihoven, byla otevřena studovna pragenzií. Málek působil jako externí učitel na katedře vědeckých informací a knihovnictví FF UK. V knize zpracované s M. Petrtýlem Knihy a Pražané (1964) je autorem první části Pět set let knižní kultury v Praze.
Je to stručná historie knihtiskařů, vydavatelství, knihkupectví a knihoven. V březnu 1966 uspořádal v MěK Celopražskou konferenci knihovníků, bibliografů a informačních pracovníků. Konference iniciovala založení organizace SKIP. Na ustavujícím sjezdu byl Málek zvolen předsedou SKIP. V r. 1968 se zúčastnil kongresu IFLA ve Frankfurtu n. M. a v r. 1969 kongresu IFLA v Kodani. Tam byl zvolen za místopředsedu IFLA, funkci vykonával do r. 1972. Záhy byl zbaven místa ředitele MěK. Do odchodu do důchodu v r. 1994 spravoval nevelkou vysokoškolskou knihovnu AMU. Po obnovení SKIP v r. 1990 se stal na jedno volební období místopředsedou. Angažoval se v oblasti mezinárodní spolupráce, dosáhl toho, že se SKIP stal členem IFLA. V r. 1990 se zúčastnil v čele české delegace výroční konference IFLA ve Stockholmu. Stál také u zrodu mezinárodního projektu Handbuch der deustchen historischen Buchbestände. Od r. 1992 působil jako koordinátor tohoto rozsáhlého projektu, který mapuje německou literaturu ve fondech zahraničních knihoven.nd
Medaile a ocenění Cena českých knihovníků (2001)
Další info URLSKIP (Rudolf Málek)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000166.htm ]