NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mědílek, Boris, 1925-2016
Narození 18. února 1925, Náchod (okr. Náchod)
Úmrtí 8. října 2016, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1948-1975)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Památník národního písemnictví (1975-)

Biografická pozn. Narozen 18.2.1925 v Náchodě, zemřel 8. 10. 2016 v Praze. PhDr., pracovník Národní knihovny a Památníku národního písemnictví. Práce v oboru.
Źivotopis Narodil se v rodině ruského legionáře Arnošta Mědílka v Náchodě. V roce 1944 maturoval na náchodském gymnáziu, ve studiu pokračoval na FF UK. V letech 1947-1949 absolvoval Tobolkovy knihovnické kurzy na FF UK. Do Národní knihovny nastoupil nejdříve na dočasné místo v r. 1948. Sestavoval bibliografie otiskované na závěr Programů Národního divadla k jednotlivým inscenacím. Po návratu z vojny byl zařazen do redakce nové řady BK – Články v českých časopisech, kterou vedl. V r. 1959 byl přeřazen do začínajícího Ústředního bibliografického střediska. Zde s E. Mackem připravil 1. svazek bibliografie Česká literární věda - bohemistika. Tento roč. 1961 vyšel ještě xeroxem v Ústavu pro českou literaturu. Další roč. vyšel již tiskem pod hlavičkou přírůstkového bulletinu SK – Nové knihy. Tak vycházela tato bibliografie až do r. 1967. Poslední ročník vydaný NK byl 1970. Odpovědnost převzal Ústav pro českou literaturu ČSAV, který vydával souvislou řadu 1971-1980. Ta byla pak integrována do počítačové databáze, která plynule na stejných základech pokračuje. Celkově se Mědílek podílel na 30 ročnících této literárněvědné bibliografie, která vytvořila bibliografickou základnu pro Lexikon české literatury i pro Slovník českých spisovatelů. V Ústředním bibliografickém středisku dostal na starost oddíl Jazykověda-literatura-umění a do Novinek literatury vytvářel oborové ročenky. V r. 1969 byl přeřazen do Ústřední ekonomické knihovny (ta byla součástí Národní knihovny do r. 1994). Sestavil zde 5 sv. Soupisu diplomových prací absolventů VŠE. Díky přístupu do Zámečku ve Stromovce mohl pokračovat na ročenkách Česká literární věda.
V r. 1975 se dostal do Památníku národního písemnictví (PNP). Na Strahově sídlil i Ústav pro českou literaturu, pro který léta excerpoval. V PNP vedl praxi studentek Státní knihovnické školy. Z pozice bibliografa Strahovské knihovny dostal za úkol sestavit bibliografii k 100. výročí narození Jaroslava Haška. Bibliografie Jaroslava Haška (1983) je jednou ze tří rozsáhlých personálních bibliografií, která podchycuje Haškova díla a soupis literatury o něm. Opět k 100. výročí narození byla vydána Bibliografie Karla Čapka (1990). Podnět k poláčkovské bibliografii vzešel na konferenci v Rychnově nad Kněžnou v r. 1992. Už v pracovní podobě byla podkladem pro vydávání 22svazkového souboru Spisů K. Poláčka, v konečné verzi byla završením. Kritika oceňovala nejen shromáždění záznamů Poláčkových děl a jejich zhruba 120 recenzí. Nejpracnější bylo objevit a identifikovat skoro pět tisíc jeho textů novinářských, roztroušených asi ve 30 titulech novin, časopisů a sborníků, často podepsaných jen šifrou. Za Bibliografii Karla Poláčka (1997) dostal v r. 1998 cenu Nadace Českého literárního fondu. V 49. ročníku Čtenáře (1997) je uveřejněno v 6 pokračováních jeho vyprávění Bibliografování v čase i nečase, které proslovil v rámci cyklu Život mezi knihami uspořádaného Maticí českou Národního muzea. V roce 2000 obdržel knihovnickou cenu Medaile Z.V. Tobolky. A konečněv roce 2002 dostal v Trenčianských Teplicích Cenu Karla Čapka za propagaci tvorby bratří Čapků.
Medaile a ocenění Cena Nadace Český literární fond (1998)
Medaile Z. V. Tobolky (2000)
Cena Karla Čapka (2002)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000169.htm ]