NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Merta, Augustin, 1914-2006
Narození 30. listopadu 1914, Ostrava (okr. Ostrava-město)
Úmrtí 22. června 2006, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Katedra knihovnictví a vědeckých informací Univerzity Karlovy v Praze (1972-1984)

Biografická pozn. Narozen 30. 11. 1914 v Ostravě, zemřel 22. 6. 2006. Ing., CSc., pracovník katedry knihovnictví a vědeckých informací, publikace a redakční činnost z oboru.
Źivotopis Studium na ostravské reálce ukončil v r. 1932, pracoval jako učitel. Za války se mu podařilo přejít přes Švýcarsko, Francii a Španělsko až k britské armádě, v níž se zúčastnil osvobozovacích bojů v západní Evropě. Před únorem 1948 krátce pracoval na Ministerstvu zahraničí ČSR. V letech 1945-1949 studoval na Vysoké škole politických a sociálních věd v Praze a dosáhl titul ing. Od r. 1949 pracoval v oborech VTEI a vynálezectví v různých podnicích. V té době vydal monografii Teorie a praxe bibliografického zpravodajství (1955). Absolvoval postgraduální studium patentového inženýrství na VUT v Brně. Na konci 50. let nastalo budování soustavy středisek VTEI. Merta byl jedním z hlavních propagátorů tohoto hnutí. Psal odborné články, učil externě na katedře knihovnictví FF UK a organizoval. Šířil osvětu správné metodiky a techniky zpracovávání a šíření informací. Stál u vzniku významného odborného časopisu Metodika a technika informací. Od r. 1963 působil jako výzkumný pracovník na Středisku pro vynálezy a vědecké informace ČSAV. V r. 1970 dosáhl na FF UK vědecké hodnosti kandidáta filozofických věd ve specializaci logika na základě disertační práce na téma Společenské aspekty komunikace odborných informací. Po založení Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (ÚVTEI) jako centra soustavy středisek VTEI nastoupil místo vědeckého tajemníka ÚVTEI, od r. 1969 převzal funkci ředitele úseku výzkumu a racionalizace. Trval na západní orientaci našeho výzkumu, na studiu tamní literatury a jako člen redakce časopisu Information Storage and Retrieval (později přejmenovaného na Information Processing and Management) přinášel k nám významné impulsy do výzkumu a vývoje.
R. 1971 odešel do odbojářského důchodu, ale zůstal vědeckým poradcem ÚVTEI. Externí spolupráci s katedrou vědeckých informací a knihovnictví začal již v r. 1953, kdy vyučoval předmět Rešeršní teorie, metodika a technika. Napsal učební text Úvod do rešeršní teorie, metodiky a techniky (1964). Od r. 1972 přednášel informatiku už jako interní pracovník. Na katedře se věnoval pedagogické i vědeckovýzkumné problematice při inovaci výukového programu. Setrval do r. 1984 jako interní a pak ještě od r. 1990 jako externí učitel. Přednášel v kurzech ČSVTS a v různých resortních a akademických školeních. Jeho publikační činnost představuje přes 150 monografických, článkových, sborníkových a jiných pojednání. Řadu významných studií publikoval v zahraničních, často velmi prestižních médiích. Završením jeho celoživotního díla byla snaha modernizovat a standardizovat oborovou terminologii. S D. Mertovou vypracoval a vydal Anglicko-český slovník informatiky (1988) a Anglicko-český slovník knihovnictví a informatiky (1994). Velmi rozsáhlá byla jeho účast v odborných a poradních orgánech domácích i zahraničních. nd
Medaile a ocenění Pamětní medaile Univerzity Karlovy (1998)
Další info URLIkaros, 10, 2006, č. 7
URLNárodní knihovna : knihovnická revue, 15, 2004, 3, s. 169-171
URLWikipedie (Augustin Merta)
URLPaměť národa (Augustin Merta)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000170.htm ]