NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Novotný František, 1919-1984
Narození 21. září 1919, Popelín
Úmrtí 5. října 1984, Praha

Źivotopis Vystudoval gymnázium v Jindřichově Hradci těsně před válkou. Po válce se stal okresním knihovnickým inspektorem. Pomáhal knihovníkům místních knihoven ve způsobech práce se čtenářem, v pořádání literárních besed. Stal se redaktorem okresních novin. Odešel na MŠ, které bylo také ministerstvem osvěty a kultury. 10 let zde pracoval na výstavbě lidového knihovnictví. Měl podíl na vydání zákona o jednotné soustavě knihoven z r. 1959, stylizace zákona byla jeho dílem. Nastoupil do Státní knihovny ČSR a stal se tiskovým referentem. Dlouhodobě zastával funkci výkonného redaktora Zpravodaje SK ČSR a Ročenky SK ČSR. Jeho poezie čerpá motivy z jižních Čech a Vysočiny. Publikoval pod několika pseudonymy, později se ustálil na jménu Zdeněk Šeřík. Vdova po F. Novotném uspořádala jeho literární pozůstalost, zpracovala a odevzdala Památníku národního písemnictví. Lit.: Literární měsíčník, 1985, č. 2, s. 136. – Ročenka SK ČSR, 1983, s. 243-244. – Zpravodaj SK ČSR, 1984, č. 5, s. 43-46; 1989, č. 5, s. 44-46. nd

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000171.htm ]