NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pěta, Jan, 1945-
Narození 23. listopadu 1945, Boskovice (okr. Blansko)
Místo působení Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Knihovna města Hradce Králové (1970-2008)

Biografická pozn. Narozen 23. 11. 1945 v Boskovicích. Mgr., knihovník, ředitel Knihovny města Hradce Králové.
Źivotopis Dětství a mládí prožil v Kunštátu na Moravě studoval gymnázium v Boskovicích (1960-1964), kde patřil k autorům a interpretům studentského divadla poezie Kaňka. Studium historie a filozofie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1964-1969) zakončil prací Hospodářská politika českých stavů v 2. polovině 16. století. V letech 1983-1985 absolvoval postgraduální studium knihovnictví a bibliografie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze závěrečnou prací Analýza a prognóza informačního systému Okresní knihovny v Hradci Králové v období 1960-2000. Od 1. 9. 1970 působil v dnešní Knihovně města Hradce Králové (dříve Krajská, později Okresní knihovna v Hradci Králové). Po měsíční praxi v knižním depozitáři pracoval v ústřední půjčovně, později na odboru knihovních fondů ve věcné katalogizaci. Podílel se na projektu analýzy a prognózy vývoje města Hradce Králové, který organizoval Dům techniky v Pardubicích. Roku 1982 se stal vedoucím odboru knihovních fondů a zabýval se akvizicí. V roce 1990 patřil k zakladatelům Odborového svazu pracovníků knihoven, nejdříve jako člen přípravného výboru, později člen celostátního výkonného výboru. V roce 1991 byl ministrem kultury jmenován do Ústřední knihovnické rady. Od 1.12.1992 zastával funkci ředitele knihovny až do odchodu do důchodu k 1.2.2008. Spoluzakládal Asociaci knihoven od roku 1997 až do jejího zániku byl místopředsedou organizace. Je členem širší redakční rady časopisu Čtenář, členem redakční rady knihovnicko informačního zpravodaje Královéhradeckého kraje U Nás (pracoval i v redakční radě předchozího Zpravodaje jednotné soustavy knihoven Východočeského kraje), členem redakční rady historického sborníku Královéhradecko.
V roce 1977 publikoval své verše ve sborníku Rozhovory. V souvislosti s projektem analýzy a prognózy vývoje města HK publikoval studii Analýza rozvoje kulturních zařízení a uspokojování kulturních potřeb obyvatelstva v Hradci Králové (1979). Během svého působení v knihovně sestavil několik bibliografií a podílel se na scénářích literárních výstav v Hradci Králové. Redigoval slovník hradeckých spisovatelů Literární Hradec Králové (1994), je autorem publikací Sto let Okresní knihovny v Hradci Králové (1994) a Sedmdesát let Rotary klubu Hradec Králové (1998). V časopisech publikoval poezii, články k regionálním dějinám, příspěvky z oblasti knihovnické legislativy, rozvojových koncepcí a činnosti knihoven obecně, katalogizace, regionální bibliografie, regionálních funkcí a spolupráce knihoven, jejich výstavby a historie. V roce 2003 mu byla za práci v knihovnictví udělena Medaile Z. V. Tobolky.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky
Další info URLMgr. Jan Pěta: ředitel Knihovny města Hradce Králové: další z nositelů

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000192.htm ]