NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Koudelková, Lia, 1934-
Odkaz. forma Koudelková-Poláková, Lia, 1934-
Narození 10. října 1934, Vídeň (Rakousko)
Místo působení Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Státní vědecká knihovna v Hradci Králové (nyní Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové) (1952-1958)
Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Krajská knihovna (nyní Knihovna města Hradce Králové) (1959-1981)
Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Státní okresní archiv Hradec Králové (1993-1998)

Biografická pozn. Narozena 10. 10.1934 ve Vídni (Rakousko). PhDr., knihovnice v knihovně v Hradci Králové zabývající se bibliografií a dějinami knihovnictví, pedagožka.
Źivotopis V r. 1952 maturovala na gymnáziu v Hradci Králové. Studium knihovnictví absolvovala na Institutu osvěty a novinářství v letech 1953-1954, 1961-1964. Zakončila je rigorózní zkouškou na katedře knihovnictví Filozofické fakulty UK v Praze v r. 1974. V letech 1952-1958 pracovala v oddělení katalogizace ve Státní vědecké knihovně v Hradci Králové. R. 1959 nastoupila do Krajské knihovny (dnešní Knihovna města Hradce Králové) nejdříve na oddělení zpracování fondů, v letech 1961-62 působila jako krajská metodička, 1962-1981 jako vedoucí odboru doplňování a zpracování fondů. Od r. 1982 pracovala ve funkci náměstkyně pro kulturně-výchovnou činnost, od r. 1992 ve funkci vedoucí odboru speciálních fondů a služeb. Po odchodu do důchodu v r. 1993 pracovala do r. 1998 jako knihovnice ve Státním okresním archivu v Hradci Králové. Na přelomu 70. a 80. let vyučovala na Střední knihovnické škole v Brně – konzultačním středisku v Hradci Králové. Věnovala se též bibliografii a dějinám knihovnictví. Je autorkou publikace Krajská knihovna v Hradci Králové : příspěvek k historii veřejného knihovnictví (1964), spoluautorkou Bibliografie města a okresu Hradec Králové (s Františkem Víchem, 1970) a brožury Sto let Okresní knihovny v Hradci Králové 1894-1994 (s Janem Pětou, 1994).

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000195.htm ]