NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Brannovitzer, Gregor Anton, 1809-1887
Úmrtí 20. září 1887, Praha

Źivotopis Působil na Krajském soudě Olomouci, v letech 1837–1849 vedl arcibiskupskou knihovnu v Kroměříži. V roce 1842 dokončil systematické třídění knihovny a archivu. Spolu s Eduardem Mayerem von Ahrdorff vytvořil nový organizační řád knihovny, který v roce 1838 vydal arcibiskup Maxmilián Josef hrabě Sommerau-Beckh. Tento řád přizpůsoboval knihovnu vědeckým knihovnám té doby, v šesti hlavních článcích stanovoval hlavní povinnosti knihovníka a archiváře při plnění úkolů na ochranu fondu a také určoval zásady, jak vést knihovní agendu a katalogy, aby je bylo možné dále používat. Literatura: Hoffmannová, J. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha 2000; Dějiny zámecké knihovny v Kroměříži. [Brno : Musejní spolek, 1970–1976].

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 02 / 000000223.htm ]